Metalografi ve Hasar Analiz Laboratuvarı

-A +A

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Metalografi ve Hasar Analizi Laboratuvarı; üretim ve ürün kalitesi konularındaki problemleri çözmek için ülke sanayisine hizmet vermektedir.  Ayrıca sanayi arge ve temel araştırma projeleri ile metalik malzemeler konusunda ürün ve proses geliştirme konularında uzmanlığını paylaşmaktadır. Ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda, birçok özel ve kamu kurumları ile yapılan projelerde ülkemize katma değer sağlanmaktadır.

Mikroyapısal inceleme ve değerlendirme: Malzemenin özellikleri ve performansı malzemenin mikroyapısına bağlıdır. Mikroyapı ise üretim ve üretim sonrası uygulanan proseslere bağlı olarak şekillenir. Bu mikroyapıları karakterize ederek malzemenin uygulanacağı yerde, uygun hizmet koşullarını oluşturup oluşturmayacağı belirlenebilir.

Metalografi laboratuvarı olarak; malzeme üzerinde mikroyapısal incelemelerle, malzemenin içyapısını aydınlatarak, malzeme-proses- özellik ilişkileri kurulmakta ve özellikle demir esaslı malzemeler başta olmak üzere bütün metalik malzemelerle çalışılmaktadır.

Metalurjik Hasar Analizi İncelemeleri: Hasar analizleri; makro gözle/streo mikroskop inceleme, tahribatsız muayene gibi analizlerle başlanarak, optik mikroskop ve  devamında SEM/EDS gibi, tahribatlı analizlerle (Mikroyapısal mikro analiz için numune hazırlama ve incelemelerde bulunma, mekanik testler, kimyasal analizler v.b.) sistematik inceleme, test ve analizler yapılarak gerçekleştirilir.

Malzeme hasarları tipik olarak şu sebeplerden oluşur;yorulma, korozyon, aşırı yükleme, gevreklik, aşınma, sürünme, çevre etkili bozunum ya da çatlaklar, deformasyon, erozyon, hidrojen gevrekliği, stres korozyon çatlakları gibi.

Bir hasar analizi yukarıdaki sebeplerden birisi ya da yukarıdaki sebeplerden oluşan bir kombinasyonla oluşmuştur. Metalografi ve Hasar Analizi Laboratuvarı; hasarın hangi sebeplerle meydana geldiği ve problemin çözümünde ne gibi yollar izlenebileceği konusunda ülke sanayisine hizmet vermektedir.

Hasar Analizi Çalışmaları: Laboratuvarımız; buhar kazanı, basınçlı kaplar, petrol iletim hatları, gaz türbin motor bileşenleri, yağ ve gaz iletim boruları, ısı değiştiriciler, medikal uygulamalar, otomotiv bileşenleri, endüstriyel makineler, kaynak ve gemi makineleri sorunlarında tecrübeye sahip bir laboratuvardır.

Hizmet verilen sektörler: Otomotiv, enerji, savunma sanayi, demir esaslı ve demir dışı üretim yapan üreticiler, sanayide üretiminde malzeme kaynaklı sorunlar karşılaşan firmalar, v.b.

Laboratuvarımızın genel olarak hizmet verdiği alanlar şunlardır:

  • Yüzey işlemlerinin incelenmesi ve ölçümler (kaplamalar, karbürizasyon, dekarbürizasyon, nitrasyon v.b)
  • Kaynak yapılarının makro ve mikroyapısal olarak incelenmesi
  • Tüm malzeme gruplarında numune hazırlama (metal, seramik, kompozit v.b)
  • Metalik malzemelerde oluşan  birçok hasarın aydınlatılması(Yorulma, Oksidasyon, Korozyon v.b.)
  • Mikroyapısal  inceleme değerlendirme
  • Mikroyapıda tane boyut ölçümleri
  • Genel Metalografi 

Laboratuvar; buhar kazanı, basınçlı kaplar, petrol iletim hatları, gaz türbin motor bileşenleri, yağ ve gaz iletim boruları, ısı değiştiriciler, medikal uygulamalar, otomotiv bileşenleri, endüstriyel makineler, kaynak ve gemi makineleri sorunlarında tecrübeye sahip bir laboratuardır.

Hizmet verilen sektörler: Otomotiv, enerji, savunma sanayi, demir esaslı ve demir dışı üretim yapan üreticiler, sanayide üretiminde malzeme kaynaklı sorunlar karşılaşan firmalar, v.b.