Lazer Teknolojileri Laboratuvarı

-A +A

Günümüzde bilimsel araştırma ve teknolojik uygulamalarda geniş kullanım alanına sahip lazerler konusundaki gelişmeler yaklaşık 50 yıl önce lazerin ilk ortaya çıkışından beri sürmektedir. Bu bağlamda Malzeme Enstitüsü'nde lazer çalışmaları Lazer Teknolojileri Laboratuvarı bünyesi altında çeşitli laboratuvarlarda devam etmektedir.

Laboratuvarlar:

1. Lazer Spektroskopisi Laboratuvarı

Bu laboratuvarda bulunan Konfokal Raman ve Fotolüminesans cihazı ile tahribatsız olarak numunelerden kümülatif olarak bilgi alınabilmektedir.

LIBS (Light Induced Breakdown Spectroscopy) cihazı ile numunelerin niteliksel ve niceliksel olarak belirlenmesi sağlanabilmektedir.

Glow Discharge Optik Emisyon Spektrometre Cihazı ile numunelerin derinliğe bağlı kimyasal element konsantrasyon analizi yapılabilmektedir.

2. Lidar Laboratuvarı

Laboratuvar bünyesindeki Çokdalgaboylu Raman Aerosol Lidarı ülkemizde ilk ve tektir. 2009 yılından beri atmosfer ve bileşenlerinin üç boyutta tespit ve teşhisi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Taşınabilir Gerisaçılım Lidarı ile ise aerosollerin dağılımını üç boyutlu olarak görüntüleyebilen bir aygıttır.

3. Kristal Büyütme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda lazer kazanç ortamı olarak çalışan Nd:YAG tek kristallerinin büyütülmesi gerçekleşmektedir.

4. Lazer Teknolojileri Laboratuvarı

Bu laboratuvarda lazer tabanlı çeşitli aygıt geliştirme ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Burada yakın zaman içerisinde Taşınabilir Raman Spektrometre geliştirilmiş ve uygulamaya koyulmuştur.