Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

Bazı laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE AMBALAJ

Malzeme Enstitüsü’ne test, analiz ve tanımlama amacı ile gönderilen numunelerin ambalajlanmasında dikkat edilmesi gereken konular:

  • Gelen numunelerin (özellikle cevher, toz, kaya ve toprak gibi) laboratuvarlara gelmeden önce radyoaktivite testleri yapılmalıdır. (başta alpha-parçacık ölçümleri).
  • Tüm sıvı ve katı (toz, kaya, kum, toprak gibi) malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları numuneler dışarı bulaşmamış ve kirlenmemiş ve kirliliğe yol açmayacak şekilde olmalıdır. Gıda ürünlerinde kullanılan kavanoz ve şişeler ile plastik torba ve poşetler kullanılmamalıdır.
 • Numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
 • Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli sise veya ambalajlar kullanılmalıdır.
 • Mikroskobik incelemeler için gönderilen numuneler mevcut halleri korunacak ve taşımadan dolayı hasara

uğramayacak şekilde birden fazla numune söz konusu olduğunda, numunelerin birbirleriyle teması önlenmiş bir şekilde ambalajlanmalıdır. (malzemenin yüzeyinin ve özelliklerinin bozulmaması önem taşımaktadır).

 • Hasar tahribatsız muayeneler için numuneler orijinal haliyle laboratuvarlara iletilmelidir.

Gerekirse hava polyesterli zarflar ve ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır. Darbe almaları, yüzey bozulmaları önlenmelidir.

 • Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir. Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.
 • Test edilmesi istenen belirli geometrisi olmayan numuneler (tel, çubuk, plaka gibi) yırtılma tehlikesi olmayan uygun

ambalajlarda iletilmelidir.

 • Hastanelerden gelen numuneler temiz olmalı, sağlıksız unsurlardan arındırılmış olması gerekmektedir. Özellikle böbrek taşı numunelerinin, laboratuvar çalışmalarının güvenliği açısından kan ihtiva etmemesi ve Merkeze gönderilmeden önce dezenfekte edilmiş olmaları gerekmektedir.
 • Laboratuvarlarımızda radyoaktif numunelerin analizleri hiçbir şekilde yapılmamaktadır. Merkezde Laboratuvarlarımızda yapılacak radyasyon ölçümleri sonucu radyoaktif madde içeren numune tespit edildiğinde TAEK bilgilendirilir ve TAEK’in önerileri doğrultusunda işleme devam edilir.

MİKTARLAR

Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar birimi ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait “şahit numuneler” bulundurulamadığı için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu a çık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi) ihtiva eden numuneler etiketlerde belirtilmelidir.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

BİLGİ İÇİN

e-posta: malzeme.analiz@tubitak.gov.tr 

Tel: (0262) - 677 21 94

* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir. Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde,
MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir.
Fiyatlara KDV dahil değildir.

Metalografi ve Hasar Analizi Laboratuvarı

mikro ve makro incelemeler

M16

Numune hazırlama (normal yöntemlerle)

130 TL/adet

M17

Numune hazırlama (özel aparat ve yöntemlerle)

175 TL/adet

M18

Numune kesme işlemleri 

Fiyat parça cinsi ve kalınlığa bağlı olarak saptanır.

M19

Yüzey sertleştirme kaplama vb. yüzey işlemlerinin incelenmesi 

400 TL/adet

M20

Tane büyüklüğü saptanması

400 TL/adet

M21

Dökme demirde grafit şekil, dağılım ve boyutların belirlenmesi

400 TL/adet

M22

Çeliklerde metal olmayan kalıntı miktarının tiplerine göre belirlenmesi

400 TL/adet

M26

Mikroyapısal ve makroyapısal inceleme

300 TL/saat

M27

Hasar analizi

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M33

Kaynak yapılarının makro hazırlanması

250 TL/saat

M225

Biyet Karakterizasyonu

1.100 TL/adet

M226

Alüminyum biyet karekterizasyonu (Barker ile tane boyutu dahil)

1.400 TL/adet

M227

Barker ile tane boyutu analizi

330 TL/adet

M228

Alüminyum alaşım belirleme

110 TL/adet

M231

Barker ile tane boyutu analizi için numune hazırlama

330 TL/adet

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Elektron Mikroskopları ve AFM Laboratuvarları

M7

İletken kaplama, SEM

75 TL/adet

M8

Numune hazırlama, TEM

250 TL/adet

M9

SEM ile inceleme

275 TL/saat

M10

SEM-EDS yarı kantitatif analizi

100 TL/adet

M12

TEM ile inceleme

400 TL/saat

M157

AFM numune inceleme

275 TL/saat

M174

TEM Difraksiyon paterni çekimi

50 TL/adet

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

X Işınları Spektrometre ve Difraktometre Laboratuvarı

M2

Yarı kantitatif element analizi - standartsız analiz.(XRF cihazı ile)

(peryodik cetvelde O-U arasındaki elementler saptanır.)

 

710 TL/numune

M4

Kalitatif faz (mineralojik) analizi 1 (patern çekimi ve tanımlama) (XRD cihazı ile)

625 TL/numune

M5

Kalitatif böbrek taşı analizi

245 TL/numune

M6

X-Işını difraksiyon paterni çekimi (sadece çekim)

            325 TL/numune

M143

Optik emisyon spektrometre element analizi (Fe, Al, Mg, Cu esaslı numuneler)

(numune hazırlama dahildir.)

510 TL/numune

M179

Kantitatif faz (mineralojik) analizi - Rietveld                                                         

1.180 TL/numune

M180

XRD Cihazı ile tekstür analizi                                                                           

1070 TL/numune

M181

XRD Cihazı ile kalıntı gerilmesi analizi                                                              

1070 TL/numune

M182

XRD Cihazı ile reflektivite analizi                                                                       

1.520 TL/numune

M183

XRD Cihazı ile yüksek sıcaklık faz analizi                                                           

1.550 TL/numune

M184

XRD Cihazı ince film analizi                                                                             

1.520 TL/numune

M185

XRD Cihazı ile noktasal faz analizi                                                                   

1070 TL/numune

M195

RoHS Direktifine göre yasaklı maddelerin saptanması (plastik,tekstil) (IEC 62321’e göre)

375 TL/numune

M196

RoHS Direktifine göre yasaklı maddelerin saptanması (metal) (IEC 62321’e göre)

245 TL/numune

M197

Ağırlıkça %35 üzeri altın içeren şekillendirilmiş ve blok ürünlerde altın analizi

75 TL/numune

M221

EDX ile atık yağ numunelerinde toplam klor tayini

165 TL/numune

M222

Atıkların kimyasal ve mineralojik özelliklerinin belirlenmesi

1.175 TL/numune

M224

Epitaksi analizi                                                                                                                             

1.520 TL/numune

M269

Alaşım Doğrulama

110 TL

M282

Basma gerilmesi ve basma gerilmesi tabaka derinliği ölçümü

100 TL

1 Lisans anlaşması gereğince; laboratuvarda yapılan faz tanımlamaları haricinde ASTM/PDF-Toz difraksiyon kartları

X-Işını laboratuvarlarından dışarıya verilmemekte ve çoğaltılmamaktadır.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Mekanik Testler Laboratuvarı

ÇEKME DENEYLERİ

M34

Çekme deneyi * (TS EN ISO 6892-1) (5 adet)

445 TL/numune

M35

Çekme deneyi

150 TL/adet

M158

Plastik ve kompozit malzemelerde standartlara göre çekme deneyi (5 adet)

445 TL/numune

BASMA DENEYLERİ

M37

Basma deneyi

150 TL/adet

M159

Standartlara göre basma deneyi (5 adet)

445 TL/numune

DARBE DENEYLERİ

M45

Darbe deneyleri (İzod-Charpy)

150 TL/adet

M160

Standartlara göre darbe deneyleri (5 adet)

445 TL/numune

EĞME ve KATLAMA DENEYLERİ

M44

Eğme ve katlama deneyi

150 TL/adet

M47

Özel nitelikli (eğme, basma ve çekme) deneyleri                                   

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M168

Standartlara göre eğme ve katlama deneyi (5 adet)

445 TL/numune

SERTLİK ÖLÇÜMLERİ

M39

Rockwell C sertliği * (TS EN ISO 6508)

200 TL/numune

M40

Makro sertlik ölçümler ( Rockwell, Vickers, Brinell)

200 TL/numune

M41

Mikro sertlik* (TS EN ISO 6507)

250 TL/numune

M43

Shore ve Barcol sertliği tayini

200 TL/numune

M161

Kaynaklı  ve  özel malzemelerde sertlik deneyi                                         

345 TL/numune

M236

Grit sertlik deneyi (Cam yüzeyde)

150 TL/numune

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Tahribatsız Muayeneler Laboratuvarı

 

radyografik muayene *

   EN ISO 5579 Metalik malzemelerin X- ve gamma ışınlarıyla radyografik muayenesi *

   EN ISO 17636-1 Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi *

   EN 12681 Döküm malzemelerin radyografik muayenesi *

M51

X- Işınları ile (3’den fazla sayıda film çekimi için)

150 TL/film

M52

X- Işınları ile (3 ve daha az sayıda film çekimi için)

450 TL

             Filmin istenilen bir standarda göre değerlendirilmesi 

M55

10’dan fazla sayıda film değerlendirilmesi için

60 TL/film

M56

10 ve daha az sayıda film değerlendirilmesi için

600 TL

M57

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

M232

Radyoskopi cihazlarının performans kontrolü

1.800 TL/cihaz

M234

Radyoskopik muayene / tomografi

575 TL/saat

M235

Radyoskopi / tomografi görüntü

92 TL/adet

Manyetik Parçacıklar* ve Endoskopik Muayene

EN ISO 9934-1 Manyetik parçacıklar testi, genel prensipler *

EN ISO 17638 Kaynak dikişlerinin manyetik parçacıklar testi *

EN 10228-1 Dövme çelik parçaların manyetik parçacıklar testi *

EN 1369 Döküm parçaların manyetik parçacıklar testi *

M58

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

200 TL/saat

 

M59

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

600 TL

 

M60

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

 

Girdap Akımlarıyla Muayene

M61

3 saatin üzerindeki çalışmalar

150 TL/saat

M62

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

M63

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

Ultrasonik Muayene*

EN ISO 16810 Ultrasonik muayene, genel prensipler *

EN ISO17640   Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi *

EN 10228-3 Çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi *

EN 12680-1 Çelik dökümlerin ultrasonik muayenesi *

EN 10160 6mm ve üzeri kalınlıkta çelik levhaların ultrasonik testi *

SEL 072 Ağır levhaların ultrasonik testi, teslim şartları *

M64

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

230 TL/saat

M65

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

690 TL

M66

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için ek ücret

1.000 TL/gün

M233

Ultrasonik Cihazlarının Performans Kontrolü

1.500 TL/cihaz

Penetrant Test*

EN ISO 3452-1 Penetrant Test, Genel Prensipler *

EN ISO 23277 Kaynak dikişlerinin penetrant testi *

EN 10228-2 Dövme çelik parçaların penetrant testi *

EN 1371-1 Kum ve kalıp döküm parçaların penetrant testi *

EN 1371-2 Hassas döküm parçaların penetrant testi *

M69

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

200 TL/saat

M70

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

600 TL

M71

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

Çatlak derinliği tayini

M72

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

150 TL/saat

M73

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

M74

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için

1.000 TL/gün

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Kaplama ve Korozyon Laboratuvarı

BOYA VE KOROZYON DENEYLERİ

M82

Tuz püskürtme testi  (ASTM B117, ISO 9227 ,MIL STD 810G)

(300 saate kadar)

10,5 TL/saat

 

(600 saate kadar)

9,5 TL/saat

 

(600 saat üzeri)

8,5 TL/saat

M93

Değerlendirme ve inceleme (ISO 4628-2, ISO 4628-3, ISO 4628-8, ISO 4628-10, ASTM D610, ASTM D714, ASTM D1654)

85 TL/saat

M271

   

CASS Testi  (ASTM B368, ISO 9227)                                                                     

 

            8 saate kadar 30 TL / adet                   

             24 saate kadar 25 TL / saat

        24 saat üzeri 20 TL / saat

KAPLAMA DENEYLERİ

M171

Temas açısı tayin

450 TL/adet

M188

Profilometre- ince film kalınlığı, yüzey pürüzlülüğü ölçümü            

450 TL/adet

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ram Laboratuvarı

M104

Silisli saclarda watt kaybı                        

575 TL/numune

M176

Ozon testi (ASTM D 1149’a göre) (İklimlendirme süreye bağlı olarak değerlendirilecektir.)                                                                                     

25 TL/saat

M177

Buzlanma testi (MIL STD 810G Metot 521.2’ye göre)                    

25 TL/saat

M178

Yanmazlık testi (ASTM D 635’e göre) (İklimlendirme süreye bağlı olarak değerlendirilecektir.)                                          

1.610 TL/adet

M205

Termal kızılötesi ölçümü (3-5 µm bandında)

11.500 TL/gün

M206

Etüv kullanımı

165 TL/gün

M211

Yüksek sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 501.5 - 72 saat)

850 TL

M212

Yüksek sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 501.5 - 168 saat)

2.000 TL

M213

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 4 saat)

150 TL

M214

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 24 saat)

300 TL

M215

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 72 saat)

850 TL

M216

Güneş ışığı radyasyonu (MIL STD 810G Metot 505.5 - 7 gün)

4.600 TL

M217

Güneş ışığı radyasyonu (MIL STD 810G Metot 505.5 - 56 gün)

35.000 TL

M218

Güneş ışığında 1 yıllık yaşlandırma (38 gün)

21.000 TL

M252

Güneş Işığı Radyasyonu – 30 gün 

16.500 TL

M253

Güneş Işığı Radyasyonu  - 10 gün   

6.750 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Seramik ve Toz Metalurjisi Laboratuvarı

SERAMİK VE TOZ METALURJİSİ DENEYLERİ

M103

Dilatometre (Isıl genleşme katsayısı tayini)

260 TL/adet

M105

Kuru elek analizi

150 TL/adet

M110

Lazer tekniği ile mikron altı tane boyutu analizi (0.0005-5 mm)

150 TL/adet

M113

Su emme miktarı tayini

120 TL/adet

M116

Fırın kullanımı

90 TL/saat

M120

Bilyalı değirmende öğütme

60 TL/saat

M122

Hidrolik pres kullanımı

100 TL/saat

M165-1

BET yüzey alanı

270 TL/adet

M165-2

BET yüzey alanı ile por boyut analizi

420 TL/adet

M190

Etüv kullanımı

140 TL/gün

M191

Destile su hazırlama

200 TL/gün

M192

Numune ön hazırlık

90 TL/adet

M209

pH’ya bağlı zeta potansiyel analizi

360 TL/adet

M210

Numunenin zeta potansiyel tayini

110 TL/adet

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Fotonik Teknolojiler Laboratuvarları

M277

Perovskit Güneş  Pili/OLED performans testleri

3.100 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Biyoelektronik-1 Laboratuvarı

M276

RAMAN Spektrometresi ile Spektrum Çekimi

250 TL

M279

RAMAN analizlerinde alan taramalı RAMAN spektrumları

360 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Miltal

M238

Radar Kesit Alanı Ölçümü (8-18GHz, Tek frekans)

3.000 TL/numune

M239

10 MHz-325 GHz frekans bandında S-parametresi ölçümü

4.500 TL/numune

M240

8-18 GHz frekans bandında Yay (Arch) yöntemi ile malzemelerin yansıma özelliklerinin ölçülmesi

4.500 TL/numune

M241

8-18 GHz frekans bandında Serbest Alan (Free Space) yöntemi ile malzemelerin yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

4.500 TL/numune

M242

8-18 GHz frekans bandında Dalga Kılavuzu Yöntemi ile malzemelerin yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

4.500 TL/numune

M243

8-18 GHz frekans bandında Dalga Kılavuzu Yöntemi ile malzemelerin elektrik (Permittivity) ve manyetik geçirgenlik (Permeability) özelliklerinin ölçülmesi

4.500 TL/numune

M244

0.5-50 GHz frekans bandında yarı-katı ve sıvı malzemelerin elektrik geçirgenlik(Permittivity) özelliklerinin ölçülmesi

3.000 TL/numune

M245

Yansıma ölçüm siteminde malzeme ölçümleri

(6 GHz, 10GHz, 35 GHz ve 94 GHz frekans bandında Baracuda ölçümlerinin yapılması)

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M254

35 GHz frekans Bandında Serbest alan

(Free Space  Ölçüm tekniği ile )yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

6.000 TL/numune

M255

94 GHz frekans Bandında Serbest alan

(Free Space  Ölçüm tekniği ile) yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

7.500 TL/numune

M256

Mikroşerit Anten

4.500 TL/numune

M257

Yansımasız Odada 94 GHz'de Radar Kesit Alanı Ölçümü                

6.000 TL/numune

M258

Açık Alanda 94 GHz'de Radar Kesit Alanı Ölçümü

6.300 TL

M259 

Yansımasız Odada 94 GHz'de Anten Işıma Paterninin, Anten Kazancının ve Anten Geri Dönüş Kaybının Ölçümü        

46.000 TL

M260

Açık Alanda 94 GHz'de Anten Işıma Paterninin, Anten Kazancının ve Anten Geri Dönüş Kaybının Ölçümü               

 

100.000 TL

M261

Meme fantomu üretimi

4.500 TL

M275

Barracuda kamuflaj testleri kapsamındaki elektromanyetik benzetim çalışmaları

26.500 TL

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Biyosensör ve Biyomalzemeler Laboratuvarı

M249

GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz su)

M273

FEG-ESEM Görüntüleme

M274

FEG-ESEM Görüntü Analizi

M278

EDS (FEG-SEM) analizi

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Serbest Düşme Test Laboratuvarı

M207

Serbest düşme testi (Instron 9250HV)1

300 TL/adet

M208

Serbest düşme testi (Instron 8150)1

900 TL/adet

 1 Test şartlarının belirlenmesi için ön görüşme gerekmektedir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Sualtı Akustik Laboratuvarı (SAL)

M262

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile Serbest Alan Gerilim Hassasiyeti’nin (M) Ölçümü (1-27 Frekans Noktası) *

3.330 TL

M263

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile Serbest Alan Gerilim Hassasiyeti’nin (M) Ölçümü (28-54 Frekans Noktası) *     

6.000 TL

M264

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile Serbest Alan Gerilim Hassasiyeti’nin (M) Ölçümü (55-81 Frekans Noktası)*

8.500 TL

M265

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile İletim Voltaj  Cevabı’nın (TVR) Ölçümü (1-27 Frekans Noktası) 

3.330 TL

M266

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile İletim Voltaj Cevabı’nın (TVR) Ölçümü (28-54 Frekans Noktası)*   

6.000 TL

M267

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile İletim Voltaj Cevabı’nın (TVR)    Ölçümü (55-81 Frekans Noktası) *  

8.500 TL

M268

Sualtı Akustik Laboratuvarında Akustik Ölçümler (Günlük)   

 10.000 TL

M272

Sualtı Akustik Gürültü Saha Ölçümleri

9.200 TL

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

MİKROELEKTRONİK LABORATUVARI

M280

Cr kaplı Litografi maskesi üretimi

6.000 TL

BİYOMEKANİK-1 LABORATUVARI

M281

Cerrahi implantlar - Kısmi ve total kalça eklemi protezleri için performans testleri

5.000 TL