Fotonik Teknolojiler Laboratuvarı

-A +A

1. Güneş Enerjisi

Laboratuvarımızda bir yandan heteroeklem silisyum teknolojisine dayalı yüksek verimli güneş hücresi araştırma faaliyetleri yürütülürken diğer yandan nano yapılı silisyum, organik, perovskit teknolojilerine dayalı yeni nesil maliyet etkin güneş hücresi araştırmaları sürdürülmekte ve bu çalışmalarda üniversitelerimiz ile yakın işbirliğinde bulunulmaktadır.

Saha ve bina kurulumlarından uyduların güç sistemlerinde kadar geniş bir yelpazede kullanılmak üzere güneş paneli tasarım ve üretim süreçlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarımız ülkemiz endüstrimiz ile yakın çalışmalar gerçekleştirmektedir.

2.Organik Elektronik

Laboratuvarımızda pasif ve aktif matris organik ışık yayan diyotlar (OLED) görüntüleme sistemlerinin tasarımı ve modellenmesi, üretim süreçlerinin geliştirilmesi, karakterizasyon ve testleri yapılmaktadır. Bu sistemler için silisyum tabanlı ince film transistör dizgileri, piksel ve sürücü devrelerin geliştirilmektedir.

İç ve dış mekân uygulamalarında kullanılmak üzere yüksek enerji verimliliğine sahip organik ışık yayan diyotlar (OLED) teknolojileri geliştirilmektedir.