Döküm Teknolojileri Laboratuvarı

-A +A

Süperalaşım Döküm Laboratuvarında özellikle Türkiye’de bilinmeyen ya da yapılamayan süperalaşım ve özel çeliklerin geliştirme çalışmaları ve özel yöntemlerle prototip sayılardaki dökümleri yapılmaktadır. Süperalaşım Döküm Laboratuvarında yapılan çalışmalar, yüksek sıcaklıkta çalışan, dayanım özellikleri iyi, hassas ve kritik parçalar üzerine yoğunlaşmıştır. Prototip sayıda üretimi istenen parçaların, öncelikle çalışma koşulları etüt edilir. Daha sonra uygun alaşım ve doğru üretim yöntemi ve doğru üretim adımlarının tespit edilerek deneme dökümler gerçekleştirilir. İlgili testlere tabi tutulan parça, müşterinin istediği sayıda üretilip teslimi gerçekleştirilir.

Üretimi yapılacak parçalar tahribatlı ve tahribatsız olarak incelenir. Fiziksel ve kimyasal yönden yapılan incelemelerin dışında malzemenin uğradığı değişimleri de belirlemek için yapılan karakterizasyon çalışmaları, doğru üretim metodunun tespiti ve istenilen mekanik özelliklerin belirlenmesinde yol göstermekte, aynı zamanda daha üstün özellikte malzeme üretimi için gerekli bilgiyi sağlamaktadır. Orijinal parçadan yola çıkarak ölçülendirme işlemi 3 boyutlu olarak gerçekleştirilir. Elde edilen datalar ön incelemede belirlenen üretim yöntemine göre modellenir ve üretim aşamasına geçilir.

Dökümler 25kg, 50kg ve 100kg kapasiteli indüksiyon ve 40kglık vakum indüksiyon döküm ocaklarında gerçekleşmektedir. Uygulanan döküm teknolojilerinden bazıları, hassas döküm, shell kalıba döküm, kum kalıba döküm ve savurma dökümdür.  Kritik yerlerde çalışan yüksek alaşımlı parçaların dökümünde Vakum  İndüksiyon Ergitme yöntemi kullanılır. Özel ergitme fırınları sayesinde döküm işlemi kapalı ve kontrollü atmosferde gerçekleştirilir. Alüminyum ve titanyum gibi oksijen ile affinitesi yüksek elementlerin alaşım içinde tutulması, hassas ve doğru alaşım kompozisyonu sağlamaktadır. Ayrıca vakum indüksiyon ergitme yöntemi, üretimi yapılacak parçaya “Yönlendirilmiş Katılaşma “ ve “Tek Kristal” gibi farklı katılaştırma teknikleri ile daha üstün mekanik özellikler kazandırmaktadır.

Dökümden çıkan parçalar eldeki datalar ve orijinal parça ile boyutsal açıdan kıyaslanır. Aynı zamanda mekanik özellikleri incelenen döküm parçalardan testleri geçenler son ölçüye işlenir.

Laboratuvar olarak sadece parçaların üretimi değil, üretim sonrası yerinde kullanımının takip edilmesi de önemlidir. Üretim sonrası kullanıldıkları yerde incelemeler devam ederek, parçanın izlemesi tamamlanır ve müşteri memnuniyeti sağlanır.

Enerji santralleri, Havacılık, Petrokimya, Yüksek sıcaklık malzemeleri, süperalaşımlar