Darbe Test Laboratuvarı

-A +A

Darbe Test Laboratuvarında bulunan darbe test cihazları ile ürün kalite kontrol ve proses gelişiminin izlenebilmesine yönelik, kompozitler, plastikler, seramikler ve metal alaşımlarında deney parçasının kırılmasında tutulan enerji miktarı ölçülmektedir.

Dynatup 9250HV darbe test cihazı; test numune yüzeyine sadece bir defa vuruş yapıldıktan sonra darbe ucunu yakalayan havayla çalışan tekrar sekme önleme sistemi ve darbe verilerinin otomatik olarak toplanmasını sağlayan Impulse Data Acquisition programı ile donatılmıştır. Bu program sayesinde farklı malzemelere ait darbe dayanımları, darbe anından enerji emilmesinin sonuna kadar olan zaman aralığındaki sayısal veriler toplanarak grafik haline getirilebilmektedir.

Dynatup 8150 darbe test cihazı; test numune yüzeyine vuruş yaptıktan sonra darbe ucu serbest kalmaktadır.

Yüksek hızda ve yüksek enerjili darbe testleri sonucunda meydana gelecek olan hasar mekanizmalarının (örnek olarak kompozit malzemelerde fiber hasarları, matris çatlakları ve tabakalar arası delaminasyon ile darbe emici özelliği olan metalik ve köpük malzemelerde ezilme, katlanma, vb.) sonucuna göre en yüksek darbe enerjisini tutabilen malzeme, en uygun tabaka dizilim sırası, sayısı ve dizilim açıları belirlenebilmektedir. En yüksek darbe enerjisini en iyi tutabilen, en ucuz birim maliyetli, ağırlığı ve kalınlığı azaltılmış en uygun numune tipinin belirlenmesinde etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır