Analizler

-A +A
 • Numune hazırlama
 • Yüzey sertleştirme kaplama vb. yüzey işlemlerinin incelenmesi
 • Tane büyüklüğü saptanması
 • Dökme demirde grafit şekil, dağılım ve boyutların belirlenmesi
 • Çeliklerde metal olmayan kalıntı miktarının tiplerine göre belirlenmesi
 • Mikroyapısal inceleme ve değerlendirme
 • Hasar analizi (korozyon, yorulma vb.)                                                             
 • Ostenit çeliklerde ferrit  miktarı tayini
 • Kaynak yapılarının makro hazırlanması
 • Sertlik ölçümü için numune hazırlama
 • Makro yapısal inceleme ve değerlendirme