Analizler

-A +A
 • Farklı kristallerin, seramik, cam ve karbon filmlerin (yarıiletken, polimer ve fotopolimer dahil) morfolojilerinin incelenmesi;
 •  Sıvı ve sıvı kristallerin analizi ve kontrolü;
 •  Farklı malzemelerdeki mekanik streslerin bulunup, karakterize edilmesi;
 •  Çeşitli koşullar altında oluşturulmuş amorf, kristalin ve diğer filmlerin optik özelliklerinin incelenmesi;
 •  Mikro elektronik devre analizleri ve mikro şemaların mikro yapı imajının incelemeleri;
 •  Silikon (kristal, porous) ve diğer malzemelerin ısı geçirme kabiliyetinin tespit ve kontrol edilmesi;
 •  Muhtelif kristal ve devrelerdeki bozuklukların 3 boyutlu değişiminin incelenmesi;
 •  Bir yüzeyin üç boyutlu ısı dağılım haritasının çıkartılması;
 •  Litografi ve diğer alanlarda kullanılan malzemelerin kalitesinin tespiti;
 •  Tıp ve eczacılığa ait malzemelerin (ilaç, deri, losyon, çamaşır suyu, atık sular vb) kalite kontrolü;
 •  Boya ve ambalaj üretim teknolojileri kontrolü;
 •  Nanoboyutlu (karbon filmleri ve nanopartiküller dahil) malzemelerin incelenmesi;
 •  Biyolojik malzemelerin (tek hücre ve kromozomlar (uzay rezolüsyonu 1 µm3), sinir hücresi, DNA-protein kompleksleri vb) incelenmesi;
 •  Gaz analizleri