Analizler

-A +A
 • İnorganik Malzemelerde Kristalografik Yapının Tanımlanmasına Yönelik
  • Kalitatif faz (Mineralojik) Analizleri
  • Böbrek Taşı Analizleri
  • XRD Patern çekimleri
 • Katı Malzemelerde ElementTanımlanmasına Yönelik
  • Kalitatif Element Analizleri
  • Yarı Kantitatif-Standartsız (O-U) Element Analizleri
  • Tam Kantitatif Element Analizleri
 • İnorganik katı malzemelerin (toz ve kütle) faz (mineralojik) içeriklerinin kalitatif (nitel) olarak belirlenmesi
 • Organik ve inorganik katı malzemelerin (toz ve kütle) X-ışını difraktogram paternlerinin çekilmesi
 • İnorganik katı malzemelerin (toz ve kütle) minimum 5 mm çapındaki bölgesinin, noktasal faz (mineralojik) içeriklerinin kalitatif (nitel) olarak belirlenmesi
 • İnorganik katı malzemelerin (toz ve kütle) faz (mineralojik) içeriklerinin, amorf faz miktarının ve kristal boyutlarının Rietveld metoduyla kantitatif (nicel)  olarak belirlenmesi
 • İnorganik katı malzemelerin (toz ve kütle) element içeriğinin yarı kantitatif (nicel) olarak belirlenmesi (Atom numarası Oksijen (O) ile Uranyum (U) arasındaki elementler tanımlanabilmektedir.)
 • Böbrek, mesane ve safra kesesi taşlarının bileşimlerinin kalitatif (nitel) olarak belirlenmesi
 • IEC 62321 uluslararası standardına uygun olarak, plastik, tekstil ve metal numunelerde RoHS direktifine göre yasaklı maddelerin (Cr+6, Pb, Cd, Hg, PBB ve PBDE) belirlenmesi–RoHS uygunluk Testleri
 • Ağırlıkça %35 üzeri altın içeren şekillendirilmiş ve blok ürünlerde altın miktar ve ayar analizi
 • Polikristal katı malzemelerde tekstür analizi ile kristallerin tercihli yönlenmelerinin belirlenmesi
 • Metalik malzemelerin kalıntı gerilmelerinin kantitatif (nicel) olarak belirlenmesi
 • Altlık üzerinde kaplı inorganik ince film tabakasının faz (mineralojik) içeriğinin kalitatif (nitel) olarak belirlenmesi
 • Altlık üzerinde kaplı ince film tabakasının, yüzey pürüzlülüğünün, kalınlığının ve yoğunluğunun reflektivite analizi ile belirlenmesi
 • İnorganik toz malzemelere uygulanan ısıl işlem (maksimum 1800°C’ye kadar)  ile eş zamanlı olarak mineralojik içeriklerinin kalitatif (nitel) olarak belirlenmesi
 • Alüminyum, demir, magnezyum ve bakır esaslı alaşımların element içeriğinin kantitatif (nicel) olarak belirlenmesi