Analizler

-A +A
  • Kimyasal gaz sensörleri ve uygulamaya yönelik sensör dizileri geliştirilmesi
  • Algılayıcı malzemelerin analit yüzey etkileşimlerinin incelenmesi
  • Yeni kimyasal algılayıcı malzemelerin ( Ftalosiyanin, Oksim vb.) karakterizasyon ve testlerinin yapılması
  • Farklı transducer teknolojilerinin (QCM, SAW, IDT vb.) gaz algılama özelliklerinin incelenmesi
  • Gerçek zamanlı ölçümler ile ortam hava kalitesinin belirlenmesi
  • Tehlikeli kimyasal ajanların (CWA’s, ZEM, BTEX, Patlayıcı vb. ) tespiti ve teşhisine yönelik cihaz ve sistem geliştirilmesi