Aluminyum Geliştirme ve Aluminyum Süreçler Laboratuvarı

-A +A

Alüminyum Süreç Teknolojileri Laboratuvarımızda gerçekleştirilen ar-ge etkinlikleri levha-folyo ve profil üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Son dönemde laboratuvarımızda üzerinde çalıştığı konulardan biri de, otomotiv yapısal uygulamalarında kullanılmaya aday vasıflı alüminyum alaşımlı levha ve profillerin üretim proseslerinin geliştirilmesidir. Bunların yanında, alüminyum ekstrüzyon alanında profil üreticilerine, proses geliştirme, yüzey kalitesi ve proses verimliliğini arttırma yönünde ar-ge hizmetleri sunulmaktadır.

Laboratuvarımızda, metalografik numune hazırlamada kullanılmak üzere parlatma ünitesi, kalıplama ünitesi ve iki adet kesme cihazı; termal analizde kullanılmak üzere diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) cihazı; mikroyapı çalışmalarında kullanılmak üzere üç adet mikroskop; sertlik ölçümünde kullanılmak üzere mikrosertlik cihazı; alaşım hazırlamada kullanılmak üzere vakum indüksiyon ergitme fırını; ısıl işlem uygulamaları için tavlama fırınları; numunelerin dağlanmasında kullanılmak üzere  elektrolitik parlatma/dağlama cihazı; alüminyum numunelerin haddelenmesinde kullanılmak üzere hadde cihazı; yüksek frekans indüksiyon jeneratörü mevcuttur. 

Uzmanlık Alanları

 • Alüminyum levha/folyo ve profil üretimi için proses geliştirme
 • Alüminyum yarı-katı (dövme/döküm) teknolojisi
 • Alüminyum dökümhane sarflarının analiz, karakterizasyonu
 • Alüminyum sıvı metal teknolojik işlemlerinin geliştirilmesi
 • Alüminyum metal ve alaşımlarında gazlılık ve inklüzyon ölçümü
 • Alüminyum hızlı katılaştırma teknikleri
 • Otomotiv uygulamaları için alüminyum alaşımları
 • Alüminyum geri kazanım teknolojileri
 • Alüminyum döküm kompozitlerinin geliştirilmesi

Örnek Çalışmalar

 •  “Alüminyum Alaşımları için İleri Döküm Teknolojileri”
 • “Alüminyum Döküm Alaşımları için Tane Küçültücü Tasarımı”
 • “Otomotiv Uygulamaları için Alüminyum Alaşımlarının Yarı-Katı Halde Şekillendirilmesi”
 • “Alüminyum Levha ve Profilleri için Proses Geliştirme”

İlgili Endüstri: Alüminyum Levha Üreticileri; Alüminyum Ekstrüzyon sanayi, Alüminyum Dökümcüleri; Otomotiv  sanayi; Alüminyum sanayi