“Tunçbilek Lavvarı Şlam Atıklarının Tuğla ve Çimento Üretiminde Hammadde Olarak Değerlendirilmesi”

-A +A

Tunçbilek Lavvarı Şlam Atıklarının Tuğla ve Çimento Üretiminde Hammadde Olarak Değerlendirilmesi” Projesi Sektör Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından desteklenen ve proje yürütücülüğü TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen “Tunçbilek Lavvarı Şlam Atıklarının Tuğla ve Çimento Üretiminde Hammadde Olarak Değerlendirilmesi” konulu proje kapsamında elde edilen sonuçlar hakkında 17 Mayıs 2017 tarihinde TKİ Genel Müdürlüğü’nde tuğla ve çimento sektör temsilcilerinin katıldığı geniş kapsamlı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Proje kapsamında elde edilen bulgular ışığında, kömür yıkama faaliyetleri sonucu oluşan şlam atıklarının alternatif bir hammadde olarak tuğla ve çimento sektöründe değerlendirilebileceği ifade edildi.
Tuğla ve çimento sektörüyle ilgisi bulunan kuruluşları bir araya getirmeyi amaçlayan toplantıda TUKDER’e bağlı tuğla üretici firmalar, çimento üretici firmalar, üniversite ve özel sektör yönetici ve personelleri katılımcı olarak yer aldı.
TKİ Ar-Ge Başkanı Mustafa ZİYPAK’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, TKİ Ar-Ge Müdürü Zeki OLGUN tarafından Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu faaliyetleri ve Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verildi, proje yürütücüsü Dr. Mustafa KARA tarafından yapılan geniş kapsamlı bir sunum ile proje sonuç çalışmaları hakkında sektör temsilcilerine detaylı bilgi aktarımı sağlandı. Sektör temsilcilerinden gelen sorular cevaplandı ve şlam atığının ticari meta haline getirilmesi hususunda yapılması gereken faaliyetler önerildi.

Fotoğraflar

17.05.2017