TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Koordinasyonu

-A +A

10 Mart 2005 tarihinde gerçekleştirilen 11. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında alınan 2005/9 no.lu karar gereği "Ulusal Uzay Araştırmaları Programı" 10 yıllık Eylem Planı ile kabul edilmiş ve Başbakanlık Genelgesi ekinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçtiğimiz on yıl zarfında bu yol haritası kapsamında Türkiye'de uzay teknolojileri alanında önemli çalışmalar yapılmış, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ve yerli sanayinin katkıları ile BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 yer gözlem uyduları geliştirilerek dünya yörüngesine başarı ile yerleştirilmiştir.

Bu süreçte geliştirilen her bir uydu ile ülkemiz küçük uydu tasarımı ve üretimi alanında altyapı ile bilgi birikiminde önemli mesafe kat etmiş, uzay teknolojisinde kullanılan birçok kritik sistem ve alt sistem millileştirilmiştir. Bu alt sitemlerin millileşmesinde TÜBİTAK MAM Malzeme ve Enerji Enstitülerinin alacağı rollerin değerlendirildiği toplantıda uydu çalışmalarında koordinasyon içerisinde çalışma kararı alınmıştır.

Fotoğraflar

28.01.2015