TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Türk Demir Döküm Fabrikalarını ziyaret etti

-A +A

Yeni başlayacak “Düzenli ve Açık Gözenekli Geometride Metal Köpüklü Akış Kanalına Sahip Yüksek Performanslı Kompakt Isı Eşanjörü Tasarımı ve Geliştirilmesi” başlıklı 1003 projesi kapsamında, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü araştırmacıları, yurtdışı danışman ve Karabük Üniversitesi temsilcileriyle birlikte Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.’yi ziyaret etti.

“Sanayide Enerjinin Etkin Kullanılmasına ve Atık Isının Değerlendirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları” 1003 Proje Çağrısı kapsamında; sanayide enerji kullanımı, verimliliği ve özellikle enerji çevrim santrallerindeki atık enerji başta olmak üzere atık enerjinin (baca gazı, ısı, buhar üretimi vb.) kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesine yönelik bilgi, ürün/teknoloji geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ulusal ihtiyaç doğrultusunda çağrı hedeflerinden birisi, sistemin enerji verimliliğini en az %10 artıran, 60.000 saatin üzerinde ömre sahip ısı eşanjörlerinin geliştirilmesidir. Bu hedefe yönelik olarak, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü koordinatörlüğünde, İTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi, Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.’nin proje ortaklığı ve ayrıca EÜAŞ Enerji Üretim Santrallerinin etkin işbirliği desteğiyle gerçekleştirilecek olan “Düzenli ve Açık Gözenekli Geometride Metal Köpüklü Akış Kanalına Sahip Yüksek Performanslı Kompakt Isı Eşanjörü Tasarımı ve Geliştirilmesi” konulu proje önerisi kabul edildi.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’nden proje yöneticisi Dr. Levent Turhan, Dr. Ömer Eksik, Dr. Nurettin Özbey ve yurtdışından danışman/araştırmacı Prof. Dr. Halim Gürgenci ile proje ortağı Karabük Üniversitesi Rektör Yrd., Dekan ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Yaşar ile Dekan Yrd. Doç. Dr. Melik Çetin, 6 Ocak 2016 tarihinde projede sanayi ortağı olan Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.’nin Bilecik-Bozüyük tesislerini ziyaret ederek, Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şen ve Ar-Ge İnovasyon Sorumlusu Dr. Emine Cerit ile projede yapılacak çalışmaların görüşüldüğü sözleşme öncesi bir toplantı gerçekleştirdiler.

Bu projede farklı üretim yöntemleriyle metal  köpük ve/veya balpeteği yapısı geliştirilmesi ve bunun ısı eşanjörlerine entegre edilerek, verimi çok daha yüksek, kompakt bir ısı eşanjörü prototipine dönüştürülmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

14.01.2016