TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü (ME) Sualtı Çalışmaları ve MİLGEM 5-8 DSH Sonar Sistemi Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı

-A +A

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Sualtı Çalışmaları ve MİLGEM 5-8 DSH Sonar Sistemi Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı 04 Mayıs 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirildi.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitü Müdürü Prof. Dr. Metin USTA öncülüğünde gerçekleşen toplantıya, SSM Deniz Araçları ve AR-GE Daire Başkanlıkları, ARMELSAN A.Ş., STM A.Ş., İstanbul Denizcilik A.Ş. ve Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.’nin temsilcileri katılım sağladı. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen sunumların ardından Sualtı Akustik Laboratuvarı ziyaret edildi.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Sualtı Akustik Laboratuvarı, MİLGEM Programı kapsamında SONAR sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi amacıyla kurularak 2008 yılında hizmete alınmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından ülkemizin ilk milli Sonar Dizini geliştirilerek kabul testleri tamamlanmış ve Heybeliada Korvetine Temmuz 2009 tarihinde başarı ile entegre edilmiştir. Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde milli Sonar Transdüserinin (TBT-01 Ver:1.01) uygulanması sonucunda ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde oluşturulan İleri Akustik Teknolojileri Grubu, çalışmalarını kritik sistemlerin geliştirilmesi yönünde yoğunlaştırarak devam etmiştir. Mayın Avlama Sonar Sistemlerine ve Torpido Sistemlerine yönelik ürünlerin geliştirilmesi örnek olarak verilebilir.

Ayrıca, Sualtı Akustik Laboratuvarı, referans hidrofonların ülkemizde ilk ve tek birincil ve ikincil seviye kalibrasyon donanım altyapısını oluşturarak sualtı akustiği alanında EURAMET’e asosiye üye olmuş ve Atanmış Enstitü olarak sualtı akustiği alanında ülke içerisindeki kalibrasyon izlenebilirliğini sağlamaktadır. Bu kapsamda, koordinatörlüğünü Grup Sorumlusu Dr. Alper Biber’in yürüttüğü “Underwater Acoustic Calibration Standards for frequencies below 1 kHz (UNAC-LOW)” başlıklı Horizon 2020 projesi ülkemize kazandırılmış olup, İngiltere, Danimarka, İsveç ve İtalya’nın proje ortaklığı ile çalışmalar devam etmektedir. http://empir-unaclow.com/

Bu çalışmalara paralel olarak geliştirilmiş olan ürünlerin, öncelikle milli platformlarda kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Kritik öneme sahip olan bu ve benzeri ürünlerin gerek yerli imkanlarla üretilmesi, gerekse ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla ticarileştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle yerli firmalar ile proje bazlı işbirlikleri oluşturulmakta ve milli ürün çözümleri firmalara sunulmaktadır. 

Fotoğraflar

04.05.2017