İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Çalışmaları

-A +A

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Çalışmaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM proje personeli Hollanda ve Belçika’ya teknik ziyaretlerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Geri Dönüşümü ve Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” adı altında bir protokol imzalanarak, inşaat ve yıkıntı atıklarının çeşitli sektörlerde hammadde ve/veya agrega olarak kullanım kriterlerinin ve kullanım alanlarının belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlanılmıştır. Proje çalışmalarının 31.12.2014 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında hazırlanacak olan dokümantasyon ve mevzuat çalışmasına altlık oluşturması açısından özellikle AB ülkesinde inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı konusunda öncülük eden Belçika ve Hollanda’ya teknik ziyaret gerçekleştirilmiştir.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’nden proje yürütücüsü başuzman araştırmacı Dr. Mustafa Kara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden proje personeli Bahattin Murat Demir ile Abdurrahman Atak, 07-09 Temmuz 2014 tarihleri arasında, Belçika ve Hollanda’da “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının (İYA) Yönetimi”ne ilişkin teknik inceleme ziyareti gerçekleştirmiştir.

Teknik çalışma ziyareti programı kapsamında FIR (Fédération Internationale du Recyclage-Uluslararası Geri Dönüşüm Federasyonu), Hollanda da İYA geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ulusal derneği olan ve FIR bünyesinde yer alan BRBS Recycling ve Belçika’nın Flaman (Flanders) bölgesinde atık yönetimi ve toprak ıslahı konularında mevzuatın geliştirilmesinden sorumlu Flaman Hükümeti’ne bağlı bir kamu kuruluşu olan OVAM (Public Waste Agency of Flanders – Flaman Kamu Atık Ajansı) ziyaret edilerek seçici yıkımın uygulaması, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanım odaklı yönetim sisteminin işleyişi, geri kazanım prosesleri ve atıklardan geri kazanılan ürünlerin alternatif kullanımı konuları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Ziyaret kapsamında, Hollanda’da Theo Pouw Groep (İYA Geri Dönüşüm Tesisi), Belçika’da AC Materials (İYA Geri Dönüşüm Tesisi), New West Gypsium Recycling (Açı Geri Dönüşüm Tesisi) PTB Powder Terminal Benelux (otomobilde bulunan tüm malzemelerin geri dönüşüm tesisi) özel sektör kuruluşları ziyaret edilerek, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanım prosesleri ve atıklardan geri kazanılan ürünlerin alternatif kullanımı konuları hakkında ayrıntılı bilgi alınmıştır.

Yapılan teknik gezi oldukça olumlu geçmiş olup, halen yürüyen “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi” başlıklı projenin dokümantasyon çalışmalarına oldukça katkı sağlayacaktır. Seçici yıkımın nasıl yapılması gerektiği ve inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi konusunda elde edilen bilgiler, bu konuda çıkacak olan mevzuata altlık oluşturacaktır. Görüşmelerde FIR ve OVAM ile inşaat yıkıntı atıkları üzerine işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerde yer alınması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Fotoğraflar

07.07.2014