“İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi” Projesi Kapanış Çalıştayı Düzenlendi

-A +A

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve proje yürütücülüğü TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi” konulu proje kapanış Çalıştayı 13 Mayıs 2015 tarihinde Pendik Green Park Hotel’de gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılmış olan “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında 2023 yılına kadar oluşabilecek 500 Milyon ton inşaat ve yıkıntı atığının farklı kullanım alanlarında değerlendirilmesi amacıyla başlatılmış olan proje kapsamında, atıkların çeşitli beton ürünleri, asfalt tabakaları, tuğla ve çimento alanlarında değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır.

Kentsel dönüşüm konusunda ilgili kuruluşları bir araya getirmeyi amaçlayan çalıştayda kamu sektöründen ilgili bakanlık birimleri, Büyükşehir Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İl ve İlçe Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Meslek ve Sivil Toplum Örgütleri, Üniversite ve özel sektör yönetici ve personelleri katılımcı olarak yer aldı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Murat MAKARACI ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Tahsin BADEM’nin açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, proje yürütücüsü Sayın Dr. Mustafa KARA ve proje paydaş kuruluşları (İSTON A.Ş., İSFALT A.Ş., İSTAÇ A.Ş., AKÇANSA A.Ş) tarafından her bir ürüne yönelik gerçekleştirilen sunumlar ile proje sonuç çalışmaları hakkında bilgi aktarımı sağlandı.

TÜBİTAK MAM tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ödüllendirme sistemi bulunmaktadır. Bu kapsamda en başarılı araştırmacı ve ekibi, inovasyon, teknoloji geliştirme, araştırma destek ve iş birlikteliği ödülü verilmektedir. Güncel bir konu olan “kentsel dönüşüm projesi” sonrası oluşan inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılması konusunda projenin başlatılması ve bu atıkların değerlendirilmesine yönelik öncü bir çalışma olmasından dolayı, 2014 yılı “İş Birlikteliği Ödülünün” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü”ne verilmesi TÜBİTAK MAM Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, Sayın Doç. Dr. Murat MAKARACI tarafından Sayın Mustafa Tahsin BADEM’e takdim edildi.

Çalıştayın ikinci bölümünde moderatörlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Sayın Coşkun SAĞIR tarafından yapılan panel kısmına geçildi, bu bölümde sektör ve belediye temsilcilerinin konu hakkındaki soruları cevaplandı, görüş ve önerileri alındı. Proje sonuçlarının ülkemizin her bölgesinde uygulamaya aktarılabilmesi ve atıkların daha fazla kullanım alanlarını oluşturulabilmesi açısından proje kapsamının genişletilmesi ve projenin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Çalıştay ve panel kısmına oldukça yüksek oranda katılım sağlınmış olup, çalıştaydan beklenen amaca ulaşılmış ve başarıyla sonuçlandı.

Fotoğraflar

20.05.2015