Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı yapıldı