Malzeme Enstitüsü – Akademisyenler İşbirliği Çalıştayı