“İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi” Projesi Kapanış Çalıştayı Düzenlendi

“İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi” Projesi Kapanış Çalıştayı Düzenlendi