Yapısal Malzemeler

-A +A

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü yapısal malzemeler teknoloji araştırma grubu; multidisipliner uzmanlaşmış kadrolarıyla proje bazlı faaliyetler yürütmektedir.

  • Yüksek sıcaklık İleri kompozit malzeme ve kaplama teknolojileri

Dünyadaki araştırma geliştirme çalışmalarına paralel gelişen teknoloji ile birlikte dünya pazarına sunulan yeni ürünlerde yüksek sıcaklık ve ileri kompozit malzemeleri ön plana çıkmaktadır.Geleneksel malzemelerin aksine; Katma değeri yüksek, yeni ve gelişmiş özelliklere sahip yüksek saflıkta, yüksek performanslı ve karmaşık işlevleri yerine getirebilecek yeni nesil malzemelerin üretilmesi için grubumuzda Ar-Ge çalışmalarını yürütmekte ve gerekli alt yapı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 

  • Balistik kompozit malzemelerin modellenmesi, tasarımı, imalatı ve geliştirilmesi

Askeri/sivil binaların, araçların ve personelin zırh delici kinetik enerji mermisine ve patlayıcı blast etkisine karşı korunmasına yönelik tasarım, modelleme – simülasyon çalışmalarından başlayarak, koruyucu kompozit zırh malzemesi geliştirmesine yönelikAr-Ge çalışmalarını yürütmektedir. Zırh sistemlerinin tasarım ve modelleme simulasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi için çizim ve sonlu eleman analizleri yazılımları kullanılmaktadır.

http://me.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/me_mam/yapisal-2.jpg

  •  İleri mühendislik seramik teknolojileri

İleri teknoloji seramikleri çalışma alanında optik seramik üretim prosesleri, özel amaçlı seramik ürün ve proses tasarımı, yüksek mühendislik özelliklerine sahip oksit ve oksit olmayan seramikler,  biyoseramikler ile cam ve cam seramiklerin ileri teknolojik yöntemler kullanılarak tasarımı, üretimi ve proses optimizasyonu gerçekleştirilmektedir. 

http://me.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/me_mam/yapisal-ileri.jpg

  • Radar ve kızıl ötesi soğurucu kaplama teknolojileri

Radar Absorblayıcı Malzemeler laboratuvarında bulunan, 3-5 µm dalga boyu aralığında ölçüm yapan termal kamera ile mevcut Radar soğurucu malzemeler (RSM)ve proje kapsamında geliştirilen RSM sistemlerinin kızılötesi iz azaltım çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Deniz Araçları İçin Radar Soğurucu Malzemeler (D-RSM) projesi kapsamında 8-18 GHz frekansında boya geliştirme çalışmaları ve bunların test ve analizleri yapılmaktadır.

http://me.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/me_mam/yapisal-radar.jpg

  • Geri dönüşüm ve Yapısal malzemelerin değerlendirilmesi

Endüstriyel katı atık malzemelerin (inşaat ve yıkıntı atıkları, madencilik atıkları, bor atıkları, mermer atıkları, metalürjik atıklar, yüksek fırın ve çelikhane cürufu, alüminyum cürufu, uçucu kül, silis dumanı, kırmızı çamur, belediye atıkları, atık plastik, atık çöp, atık çamur, atık lastik, şlam atıkları, fosfojips çamuru, vs.) geri dönüşümü

Bu atıkların tuğla, kiremit, çimento ve yalıtım malzemesi üretiminde hammadde; beton ve asfalt üretiminde agrega ve enerji üretiminde alternatif ek yakıt olarak kullanımı ile katma değeri ve ticarileşme potansiyeli yüksek ürünlerin üretimine yönelik Ar-Ge çalışmaları yer almaktadır.

  http://me.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/me_mam/yapisal-geri.jpg

İnşaat ve yıkıntı atığı katkılı asfalt üretimi       İnşaat ve yıkıntı atığı katkılı tuğla üretimi

 

     http://me.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/me_mam/yapisal-geri-2.jpg

İnşaat ve yıkıntı atığı katkılı parketaşıüretimi           Bor atıklarından yapı malzemesi üretimi

  • Toz metalürjisi teknolojileri

Toz metalürjisi yöntemi yüksek sıcaklıklara dayanıklı, hassas toleransa sahip küçük parçaların üretimine izin vermesi açısından diğer yöntemlere göre avantajlı olmakla beraber özellikle geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında ergitme işlemine gereksinim duyulmamasından dolayı üretimi zor (ergime sıcaklığı yüksek, reaktif veya yüksek oksitlenme riski bulunan) malzemelerin elde edilmesine olanak sağlar. Kesici takım malzemeleri, volfram, tungsten gibi yüksek ergime derecesine sahip malzemelerin şekillendirilmesi ve sürtünme malzemelerinde yaygın bir şekilde ticari/askeri uçaklarda ve yüksek hızlı trenlerde (YHT)  fren balatası olarak kullanılmaktadır.

http://me.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/me_mam/yapisal-toz.jpg

  • Kompozit ve sürtünme malzemelerinin tasarımı, imalatı ve geliştirilmesi

TCDD’nin en önemli sarf giderleri başında sürtünme malzemeleri gelmektedir. Yapısal malzemeler grubu 2007 yılından beri birçok sürtünme malzeme projeleri üzerinde çalışmaktadır. Proje sonunda ortaya çıkan ticari ürünlerin sanayiye aktarımı yapılmıştır.

http://me.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/me_mam/yapisal-kompozit.jpg