SOL-JEL İŞLEVSEL KAPLAMALAR

-A +A

Araştırma Alanları

Sol-Jel İşlevsel Kaplama Teknolojileri Proje Grubu; sol-jel kaplamalar konusunda büyük, küçük ölçekli kuruluşlar, DPT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen ulusal ve uluslar arası projelerle yüzey problemlerine bilimsel, teknik çözümler getirmekte ve işlevsel amaçlı kaplamalar geliştirerek sanayiye katkıda bulunmaktadır. 

Son yıllarda, tüm sektörlerde üretilen ve kullanılan ürünlerde, etkinliği ve güvenirliliği geliştirilmiş, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri daha üstün, daha hafif, daha ucuz ve yeni uygulamalarda istenen işlevlere dönük malzemelere doğru bir değişim olmaktadır.  Bu şartları sağlayabilecek malzemelerin geliştirilmesinde,  tüm yöntemler içinde kaplamalar büyük önem taşımaktadır.

Grup; işlevsel kaplamaların formüle edilmesi, geliştirilmesi ve üretim hattında uygulanması, nano boyutlu tozlar, jeller ve seramik membranların üretimi konusunda çalışmalar yapmakta, endüstri ve araştırma amaçlı çeşitli tip kaplamalar için özellikli testlerin, ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması, hızlandırılmış korozyon testlerinin gerçekleştirilmesi ve endüstriye teknik danışmanlık hizmetleri verilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.