Projeler

-A +A
 1. Üçüncü Nesil Cam Güçlendirme: Geniş Alan Uygulamalarda Yüksek Mekanik Mukavemetli Cam Eldesi İçin Yüksek Verimli Yüzey-Seçici İyon Yer Değiştirme (2016-2019)
   
 2. Uzay Kalifiye Güneş Paneli Geliştirilmesi Projesi Örtücü Üst Cam Geliştirilmesi İş Paketi (2015-2018)
   
 3. Nanometal Cam Hibrit Nanokompozitlerinin Geliştirilmesi (2014-2017)
   
 4. İlaç Etken Maddelerinde Kristalografik Yapı Değişimlerinin İzlenme ve Değerlendirilmesi (2013-2014)
   
 5. Nanobilim ve İleri Nano-Yapılı Malzeme Sistemleriyle İznik Çinileri Kültür Mirasımızın 21.Yüzyıla Taşınması (2010-2013)
   
 6. Eloksal Atık Çamurunun Geri Kazanılarak Yanmaz Kompozit Panel Üretiminde Alev Geciktirici Olarak Kullanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi (2010-2012)
   
 7. Endüstriyel Atıklardan Ticari Ürüne (2010-2011)
   
 8. Asfalt Kaplamalar için Koruma Amaçlı Çatlak ve Ek Yeri Onarım Malzemesi Geliştirilmesi Konusunda Destek ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi (2010-2012)
 9. ASAŞ Arıtma Çamurlarının Ürüne Dönüşümünün Araştırılması (2009-2011)
   
 10. Eski Asfalt Kaplamaların ve Lastik Atıklarının Geri Dönüştürülerek Bitümlü Sıcak Karışımlarda Yeniden Kullanılması Konusunda Destek ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi (2008-2010)
   
 11. Ekstrüzyonla Seramik Filtre Malzeme Geliştirilmesi (2008-2010)
   
 12. Seramik Tip Malzemeler İle Alüminyum Metal Etkileşimlerinin İncelenmesi ve Çözümlerin Araştırılması (2007-2008)
   
 13. Economical and Ecological Utilisation of Selected Residual Materials for Landscape Creation (2004-2006)
   
 14. Çelikhane Cürufunun Çimento Katkısı Olarak Değerlendirme Araştırması ve Uygulanması (2003-2005)