Metalik ve Yapısal Malzemeler

-A +A

Marmara Araştırma Merkezi – Malzeme Enstitüsü bünyesinde bulunan metalik ve yapısal malzemeler grubu Türkiye için öncelikli bilim ve teknolojik faaliyet konuları arasında yer almaktadır. Özellikle metalik ve yapısal malzemelerdeki çalışmalar çağdaş teknoloji gelişimlerinin esasını oluşturmaktadır.  Bu kapsamda alüminyum süreç teknolojileri, süperalaşım, alaşım ve döküm teknolojileri, hassas döküm teknolojileri, magnezyum alaşım ve süreç teknolojileri, ileri çelik alaşım ve uygulamaları, yüksek sıcaklık malzemeleri teknolojileri, talaşlı imalat teknolojileri, kaynak teknolojileri, türbin malzemeleri, aşınmaya dayanıklı yüksek sıcaklık kompozit malzemeleri, balistik kompozit malzemelerin modellenmesi, tasarımı, imalatı ve geliştirilmesi, ileri mühendislik seramikleri, radar soğurucu kompozit malzemeler, nano – yapılı malzeme süreç ve teknolojileri, kompozit ve karbon teknolojileri, hammadde ve yapısal malzemelerin değerlendirilmesi, metalik ve seramik esaslı köpük malzemeler, ileri toz metalürjisi teknolojileri, kompozit sürtünme malzemelerin modellenmesi, tasarımı, imalatı ve geliştirilmesi çalışma konularımızdan bazılarıdır.

Metalik ve yapısal malzemeler Stratejik İş Birimi ekibi, %40’ı doktora, %35’si yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle 47 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir.