Cam Teknolojileri Laboratuvarı

-A +A

Cam Teknolojileri Laboratuvarında fonksiyonel ve yenilikçi malzemeler geliştirilmesine yönelik, havacılık, ulaşım, tıp, aydınlatma, elektronik, sensör, yarı iletken, uzay ve ekran teknolojileri gibi askeri ve sivil stratejik alanlarda kullanılan sistemlerin optik bileşeni olan cam ve cam seramiklerin araştırma, geliştirme ve teknoloji gösterim prototiplerinin üretim çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda;

  1. Farklı fiziksel özelliklerde cam ve cam seramik kompozisyonlarının geliştirilmesi,
  2. Camlara ait katılaşma, tavlama, yumuşama, çalışma ve erime gibi kritik sıcaklıklarının yüksek sıcaklık viskozite ölçüm sistemi ile belirlenmesi,
  3. Camların ergitme ve tavlama şartlarının optimizasyonu,
  4. Cam seramiklerin kontrollü kristalizasyon ısıl işlem şartlarının belirlenmesi,
  5. İyon yer değiştirme ile cam yüzeyinin modifikasyonu,
  6. Borosilikat, alkali alümina silikat, alümina borosilikat esaslı, 2 mm altı kalınlıklarda ince camların üretim şartlarının belirlenmesi ve optimizasyonu,
  7. 2 mm altı kalınlıklardaki ince camların kimyasal temperlenmesi

gibi konularda prototip geliştirme projeleri üzerinde çalışılmaktadır.

Cam Teknolojileri Laboratuvarı / Cihazlar

1- Kimyasal Temperleme Fırını

Maksimum çalışma sıcaklığı: 800ºC

Numune boyutları: 25-100 mm boyutlarında ve farklı geometrilerde
 

2- Yüksek Sıcaklık Viskozite Ölçüm Sistemi

Maksimum çalışma sıcaklığı: 1600ºC

Numune boyutları: Yaklaşık 20 gr toz ya da granül numune
 

3- Yüksek Sıcaklık Cam Ergitme Fırını

Maksimum çalışma sıcaklığı: 1750ºC

Numune boyutları: 190 x 190 mm boyutlarında ve 160 mm yükseklik
 

4- Oksitleyici Atmosfer Kamara Tipi Fırın

Maksimum çalışma sıcaklığı: 1100ºC

Numune boyutları: 190 x 250 mm boyutlarında ve 100 mm yükseklik
 

5- Redükleyici Atmosfer Tüp Fırın

Maksimum çalışma sıcaklığı: 1000ºC

Numune boyutları: 70 x 70 mm boyutlarında ve farklı geometrilerde
 

6- İnce Cam Üretim Sistemi

Maksimum çalışma sıcaklığı: 1650ºC

Numune boyutları: 100 x 100 mm boyutlarında ve 2 mm altı kalınlıklarda