Çalışma Alanları

-A +A

Biyoelektronik çalışma alanları;

 • Sağlık takip işlemlerinde kullanılan biyoalgılayıcılar
 • MEMS tabanlı hücre mekaniği çalışmaları
 • Nanoteller tabanlı nanobiyoalgılayıcılar
 • Atomik kuvvet mikroskobu ile biyoalgılama yöntemleri
 • Sentez alanında;
 • Nano malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu
 • Algılayıcı organik/polimerik malzemelerin tasarımı ve sentezi,
 • Sağlık kapsamında çevre koruma ve kirlilik;
 • İçme/doğal su kaynaklarındaki kirliliklerin tespitine yönelik sensör sistemleri,

Biyomekanik çalışma alanları;

 • Hücresel ve dokusal düzeyde mekanik çalışmalar
 • Eklem düzeyindeki mekanik çalışmalar
 • Doku mekaniği (biyolojik dokuların malzeme karakterizasyonu)
 • Malzeme test yöntemleri (çekme, basma, bükme gibi)

Biyomalzeme çalışma alanları;

 • Mikrobiyolojik çalışmalar
 • İmplant kaynaklı enfeksiyonların araştırılmasına yönelik yeni biyofilm model sistemleri geliştirilmesi.
 • Bakteriyel patojenlerin implant yüzeyinde biyofilm oluşturma mekanizmalarının incelenmesi.
 • Bakteriyel patojenlerin implant yüzeyine adezyon kinetiğinin ve biyofilm oluşumunun modellenmesi.
 • Bakteriyel patojenlerin büyüme ve inaktivasyon kinetiklerinin modellenmesi.
 • İmplant kaynkalı enfeksiyonların kontrolüne yönelik yenilikçi antimikrobiyal biyomalzemeler geliştirilmesi.
 • Hastane kaynaklı enfeksiyonların kontrolüne antimikrobiyal ve anti-biyofilm malzemler geliştirilmesi.
 • Dezenfeksiyon ve dekontaminasyon teknolojileri.
 • Mikro/nano taşıyıcılar

Hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemleri;

 • Biyouyumlu ve biyobozunur polimerler ile amfifilik blok kopolimerlerin sentezi
 • Lipid esaslı polimerlerin sentezi
 • Redoks duyarlı polimerik nanojellerin sentezi

Kanser hücreleri için hedeflendirme ve görüntüleme ajanları;

 • Peptitlerin sentezi
 • Peptidomimetiklerin sentezi
 • Küçük organik moleküllerin sentezi