Çalışma Alanları

-A +A

İŞLEVSEL KAPLAMALAR

 • Hidrofobik/hidrofilik
 • Çizilme dirençli
 • Korozyon dirençli
 • Fotokatalitik (UV/VİS aktif)
 • Hijyenik (antibakteriyel)
 • Yanma dayanımlı
 • Yüksek/düşük yüzey enerjili
 • Yüksek kimyasal/mekanik özellikler
 • Optik özellikler
 • Biyomedikal uygulamalar için fonksiyonel kaplamalar

GÖZENEKLİ MALZEMELER

 • Seramik Malzemeler
 1. Mikrogözenekli seramik malzemeler
 2. Mezogözenekli seramik malzemeler
 3. Macrogözenekli seramik malzemeler
 • Aerojeller
 1. Sodyum silikat aerojeller
 2. Alkoksit (TEOS/TMOS) aerojeller

  NANOTOZLAR

 • Gümüş (Ag)
 • Titanyum dioksit (TiO2)
 • Çinko oksit (ZnO)