Çalışma Alanları

-A +A

FONKSİYONEL CAMLAR

 • Nanometal cam hibrit nanokompozitler
 • Nanotaneli renkli/enerji verimli camlar
 • Antibakteriyel camlar
 • Ekran teknolojileri ve uydu sistemleri için ince camlar
 • Radyasyon dayanımlı camlar
 • Biyoaktif camlar
 • İnce camların kimyasal mukavemetlendirme teknikleri/kimyasal temperleme
 • Cam yüzeylerinin fonksiyonel modifikasyonu/İyon yer değiştirme teknikleri
 • Hermetik paketlemede kullanılan sızdırmazlık/birleştirme/yapıştırma  cam preformları/fritleri/macunları

 

FONKSİYONEL CAM SERAMİKLER/SERAMİKLER

 • Düşük ısıl genleşmeli cam seramikler (LAS esaslı cam seramikler)
 • İşlenebilir cam seramikler (MAS esaslı cam seramikler)
 • Radyasyon dayanımlı cam seramikler
 • Biyoseramikler ve biyoaktif cam seramikler
 • Cam seramik yüzeyinin fonksiyonel modifikasyonu/İyon yer değiştirme
 • Cam seramiklerin mukavemetlendirme teknikleri/kimyasal temperleme

 

PİEZOELEKTRİK SERAMİKLER

 • Giyilebilir/taşınabilir piezoelektrik nanojeneratörler
 • Aktüatör uygulamaları için piezoelektrik seramikler
 • Tıbbi ve yapısal sensörler için PZT/BaTiO3 seramikler
 • Transdüserlerde kullanılabilecek piezoelektrik seramikler