Bildiriler

-A +A
 • M. Sarıgüzel, M. C. Özdemir Yanık, Y. Öztürk, E. Günay, “Soda kireç silika camlarında gümüş nanokümelerinin oluşumunun incelenmesi”, 31. Şişecam Cam Sempozyumu, İstanbul, (2016).
   
 • M. C. Özdemir Yanık, M. Sarıgüzel, Y. Öztürk, E. Günay, “İyon değişim yöntemi ile renklendirilmiş soda kireç silika camlarının optik ve yapısal özelliklerinin incelenmesi”, 31. Şişecam Cam Sempozyumu, İstanbul, (2016).
   
 • C. İmer, E. Günay, M. L. Öveçoğlu, “Kurşun alkali cam kaplamalarda iyon yer değişim mekanizmalarının incelenmesi ve karakterizasyon çalışmaları”, 31. Şişecam Cam Sempozyumu, İstanbul, (2016).
   
 • M. Sarıgüzel, Ş. Yılmaz, E. Günay, “İyon yer değiştirme ve ısıl işlem ile renklendirilmiş kurşun alkali camların incelenmesi”, 29. Şişecam Cam Sempozyumu, İstanbul, (2014).
   
 • C. İmer, M. L. Öveçoğlu, E. Günay, “Kurşun alkali camlarda iyon yer değişim mekanizması ile gümüş nano tanelerinin oluşumunun ve özelliklerinin incelenmesi”, 29. Şişecam Cam Sempozyumu, İstanbul, (2014).
   
 • M. Sarigüzel, E. Günay, “Thermal shock behaviour of cordierite ceramic filter from nanosize sepiolite”, Proceedings of the International Symposium on Thermal and Materials Nanoscience and Nanotechnology, Antalya, (2011).
   
 • Y. Kılıç, E. Günay, H. Bağlama, V. Günay, “The effect of MgO additions on the sintering behaviour of dry-pressed Mg-PSZ, IMMC’16. – 16. International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, (2012).
   
 • Y. Kılıç, M. Sarıgüzel, Y. Öztürk, E. Günay, “Sintering behaviour of sepiolite by optical dilatometer”, IMMC’16. – 16. International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, (2012).
   
 • Y. Öztürk, E. Günay, “Production and characterization of porous alümina-mullite ceramics, IMMC’16. – 16. International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, (2012).
   
 • Y. Kılıç, E. Günay, H. Bağlama, V. Günay, “Production of Mg-PSZ foundry nozzles by injection moulding”, Seres’11 - II. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, (2011).
   
 • Y. Kılıç, E. G. Arslan, M. Kara, N. Yılmaz, M. Marşoğlu, E. Günay, “Utilization of red mud as a pigment in the production of paving stone, curb stone and street furniture”, Seres’11 - II. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, (2011).
   
 • E. Günay, M. Sarıgüzel, B. Kavaklı, A. Kılıç, Ş. Yılmaz, I. Akbaygil, “Nanopigment applications in Iznik Tiles”, Seres’11 - II. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, (2011).
   
 • E. Günay, M. Kara, B. Kavaklı, I. Sönmez, A. Topçu, S. A. Yıldırım, B. K. Eren, “Effects of recycled waste tires in hot bituminous mixtures” XXIVth World Road Congress, Mexico, (2011).
   
 • I. Sönmez, A. Topçu, S. A. Yıldırım, B. K. Eren, E. Günay, M. Kara, B. Kavaklı, “Recycling and reuse of old asphalt coatings in hot bituminous mixtures”, XXIVth World Road Congress, Mexico, (2011).
   
 • Y. Öztürk, Y. Demirci, M. Sarıgüzel, E. Günay, “X-Işını difraksiyonu ile haddelenmiş bakır numunesine ait tekstür ölçümü", IMMC’15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi e-Bildiriler Kitabı, syf. 538-550,  İstanbul, (2010).
   
 • M. Sarıgüzel, Y. Öztürk, Y. Demirci, E. Günay,  “X-Işını difraksiyonu ile tungsten malzemede kalıntı gerilmesi ölçümü", IMMC’15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi e-Bildiriler Kitabı, syf. 529-537,  İstanbul, (2010).
   
 • Y. Demirci, Y. Öztürk, M. Sarıgüzel,  E. Günay, “Cam yüzeyindeki krom ince filminin X-ışını difraksiyonu ile reflektivite analizi" IMMC’15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi e-Bildiriler Kitabı, syf. 519-528, İstanbul, (2010).
   
 • E. Günay, M. Sarıgüzel, Y. Demirci, Y. Öztürk, “Rietveld metoduyla böhmit faz geçişlerinin kantitatif olarak belirlenmesi”, IMMC’15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, syf. 509-518, İstanbul, (2010).
   
 • E. Günay, Y. Öztürk, S. Tuncel, V. Günay, “Balistik amaçlı alümina seramik malzemelerin tahribatsız muayenesi, 13. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi Bildiriler e-Kitabı, Poster sunumu, syf. 374-381, İstanbul (2006).
   
 • E. Günay, Y. Öztürk, L. K. Örs, V. Günay, “ Al ergitme fırınlarında refrakter-metal etkileşimi ve mikroyapısal değişimin incelenmesi, 13. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi Bildiriler e-Kitabı, syf. 293-300, İstanbul, (2006).
   
 • T. Baykara, E. Günay, M. Kara, S. S. Tarar, "Microstructural development during the sintering of sepiolite", European Ceramic Society, Euro Ceramics V, Vol 132-136, Part 2, 872-875, Fransa, (1997).
   
 • E. Günay, T. Baykara, T. O. Özkan, ”Eskişehir-Sivrihisar sepiyolitlerinin reolojik özellikleri” 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Vol 1., syf. 633-638, İstanbul , (1997).
   
 • E. Günay, V. Günay, T. Baykara, “Farklı boyutlu alümina tozlarının paketlenme davranışının incelenmesi” 8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1, Syf. 555-561, İstanbul, (1995).
   
 • S. Sevinçtav, E. Günay, V. Günay, “Modifiye sol-jel teknikleriyle alümina üretimi”, 8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt-1, syf. 575-581, İstanbul, (1995).
   
 • E. Günay, H. Bodur, T. Baykara, “Kolloidal tanelerin elektroforetik mobilite ve zeta potansiyel değerlerinin lazer tekniği ile belirlenmesi”, 8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Vol. II, 1279-1284, İstanbul, (1995).
   
 • E. Günay, S. Sevinçtav, T. Baykara, ”Elektrofiltre altı ve normal Seydişehir alümina tozlarının elektrokinetik davranışlarının incelenmesi”, II. Uluslararası Seramik Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2-Mühendislik Seramikleri, syf. 338-346, İstanbul, (1994).
   
 • V. Günay, S. Sevinçtav, E. Günay, T. Baykara, “Effects of oxide additives on the thermal stability of alumina gels”, Third Euro-Ceramics, Vol.1, 267-272, Edited by P. Duran and J. F. Fernandez, S. L. Faenza Editrice Iberica, Spain, (1993).
   
 • R. Çeşmeci, E. Günay, S. Sevinçtav, Ç. Toy, T. Baykara, “Alüminanın seramik malzeme olarak değerlendirilmesi”,  7. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, Vol 1., 637-646, Ankara, (1993).
   
 • E. Günay, V. Günay, “a-SiAlON’s”, Uluslararası Seramik Kongresi Bildiriler Kitabı, Türk Seramik Derneği, syf. 489-497, İstanbul , (1992).