Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

Bazı laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE AMBALAJ

Malzeme Enstitüsü’ne test, analiz ve tanımlama amacı ile gönderilen numunelerin ambalajlanmasında dikkat edilmesi gereken konular:

  • Gelen numunelerin (özellikle cevher, toz, kaya ve toprak gibi) laboratuvarlara gelmeden önce radyoaktivite testleri yapılmalıdır. (başta alpha-parçacık ölçümleri).
  • Tüm sıvı ve katı (toz, kaya, kum, toprak gibi) malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları numuneler dışarı bulaşmamış ve kirlenmemiş ve kirliliğe yol açmayacak şekilde olmalıdır. Gıda ürünlerinde kullanılan kavanoz ve şişeler ile plastik torba ve poşetler kullanılmamalıdır.
  • Numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
  • Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli sise veya ambalajlar kullanılmalıdır.
  • Mikroskobik incelemeler için gönderilen numuneler mevcut halleri korunacak ve taşımadan dolayı hasara

uğramayacak şekilde birden fazla numune söz konusu olduğunda, numunelerin birbirleriyle teması önlenmiş bir şekilde ambalajlanmalıdır. (malzemenin yüzeyinin ve özelliklerinin bozulmaması önem taşımaktadır).

  • Hasar tahribatsız muayeneler için numuneler orijinal haliyle laboratuvarlara iletilmelidir.

Gerekirse hava polyesterli zarflar ve ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır. Darbe almaları, yüzey bozulmaları önlenmelidir.

  • Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir. Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.
  • Test edilmesi istenen belirli geometrisi olmayan numuneler (tel, çubuk, plaka gibi) yırtılma tehlikesi olmayan uygun

ambalajlarda iletilmelidir.

  • Hastanelerden gelen numuneler temiz olmalı, sağlıksız unsurlardan arındırılmış olması gerekmektedir. Özellikle böbrek taşı numunelerinin, laboratuvar çalışmalarının güvenliği açısından kan ihtiva etmemesi ve Merkeze gönderilmeden önce dezenfekte edilmiş olmaları gerekmektedir.
  • Laboratuvarlarımızda radyoaktif numunelerin analizleri hiçbir şekilde yapılmamaktadır. Merkezde Laboratuvarlarımızda yapılacak radyasyon ölçümleri sonucu radyoaktif madde içeren numune tespit edildiğinde TAEK bilgilendirilir ve TAEK’in önerileri doğrultusunda işleme devam edilir.

MİKTARLAR

Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar birimi ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait “şahit numuneler” bulundurulamadığı için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu a çık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi) ihtiva eden numuneler etiketlerde belirtilmelidir

BİLGİ İÇİN

e-posta: malzeme.analiz@tubitak.gov.tr 

Tel: (0262) - 677 21 94

Fiyatlara KDV dahil değildir.

  * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.              

Metalografi ve Hasar Analizi Laboratuvarı

mikro ve makro incelemeler

M16

Numune hazırlama (normal yöntemlerle)

130 TL/adet

M17

Numune hazırlama (özel aparat ve yöntemlerle)

175 TL/adet

M18

Numune kesme işlemleri 

Fiyat parça cinsi ve kalınlığa bağlı olarak saptanır.

M19

Yüzey sertleştirme kaplama vb. yüzey işlemlerinin incelenmesi 

400 TL/adet

M20

Tane büyüklüğü saptanması

400 TL/adet

M21

Dökme demirde grafit şekil, dağılım ve boyutların belirlenmesi

400 TL/adet

M22

Çeliklerde metal olmayan kalıntı miktarının tiplerine göre belirlenmesi

400 TL/adet

M26

Mikroyapısal ve makroyapısal inceleme

300 TL/saat

M27

Hasar analizi

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M33

Kaynak yapılarının makro hazırlanması

250 TL/saat

M225

Biyet Karakterizasyonu

1.100 TL/adet

M226

Alüminyum biyet karekterizasyonu (Barker ile tane boyutu dahil)

1.400 TL/adet

M227

Barker ile tane boyutu analizi

330 TL/adet

M228

Alüminyum alaşım belirleme

110 TL/adet

M231

Barker ile tane boyutu analizi için numune hazırlama

330 TL/adet

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Elektron Mikroskopları ve AFM Laboratuvarları

M7

Altın, karbon kaplama, SEM

55 TL/adet

M8

Numune hazırlama, TEM1

205 TL/adet

M9

FEG-SEM ile inceleme 2

220 TL/saat

M10

FEG-SEM-EDS yarı kantitatif analizi (1 analiz değeri 3 analiz ortalamasıdır.)

100 TL/adet

M12

HRTEM ile inceleme 2

320 TL/saat

M157

AFM numune inceleme

220 TL/saat

M173

FEG-SEM-EBSD Elektron Geri Yansıma Difraksiyonu

220 TL/saat

M174

TEM Difraksiyon paterni çekimi

50 TL/adet

 1 Özel numune hazırlama tekniği gerektiğinde ayrı ücrete tabidir.          

 2  SEM-TEM İrdeleme ve Yorum ayrıca ücrete tabidir.

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

X Işınları Spektrometre ve Difraktometre Laboratuvarı

M2

Yarı kantitatif element analizi - standartsız analiz.(XRF cihazı ile)

(peryodik cetvelde O-U arasındaki elementler saptanır.)

 

610 TL/numune

M4

Kalitatif faz (mineralojik) analizi 1 (patern çekimi ve tanımlama) (XRD cihazı ile)

540 TL/numune

M5

Kalitatif böbrek taşı analizi

210 TL/numune

M6

X-Işını difraksiyon paterni çekimi (sadece çekim)

 280 TL/numune

M143

Optik emisyon spektrometre element analizi (Fe, Al, Mg, Cu esaslı numuneler)

(numune hazırlama dahildir.)

440 TL/numune

M179

Kantitatif faz (mineralojik) analizi - Rietveld  

1.020 TL/numune

M222

Atıkların kimyasal ve mineralojik özelliklerinin belirlenmesi

1.020 TL/numune

M180

XRD Cihazı ile tekstür analizi     

930 TL/numune

M181

XRD Cihazı ile kalıntı gerilmesi analizi    

930 TL/numune

M182

XRD Cihazı ile reflektivite analizi  

1.320 TL/numune

M183

XRD Cihazı ile yüksek sıcaklık faz analizi  

1.340 TL/numune

M184

XRD Cihazı ince film analizi  

1.320 TL/numune

M185

XRD Cihazı ile noktasal faz analizi  

930 TL/numune

M195

RoHS Direktifine göre yasaklı maddelerin saptanması (plastik,tekstil) (IEC 62321’e göre)

320 TL/numune

M196

RoHS Direktifine göre yasaklı maddelerin saptanması (metal) (IEC 62321’e göre)

210 TL/numune

M197

Ağırlıkça %35 üzeri altın içeren şekillendirilmiş ve blok ürünlerde altın analizi

65 TL/numune

M221

EDX ile atık yağ numunelerinde toplam klor tayini

140 TL/numune

M224

Epitaksi analizi    

1.320 TL/numune

1 Lisans anlaşması gereğince; laboratuvarda yapılan faz tanımlamaları haricinde ASTM/PDF-Toz difraksiyon kartları

X-Işını laboratuvarlarından dışarıya verilmemekte ve çoğaltılmamaktadır.

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Mekanik Özellikler Laboratuvarı

ÇEKME DENEYLERİ

M34

Çekme deneyi * (TS EN ISO 6892-1) (5 adet)

445 TL/numune

M35

Çekme deneyi

150 TL/adet

M158

Plastik ve kompozit malzemelerde standartlara göre çekme deneyi (5 adet)

445 TL/numune

BASMA DENEYLERİ

M37

Basma deneyi

150 TL/adet

M159

Standartlara göre basma deneyi (5 adet)

445 TL/numune

DARBE DENEYLERİ

M45

Darbe deneyleri (İzod-Charpy)

150 TL/adet

M160

Standartlara göre darbe deneyleri (5 adet)

445 TL/numune

EĞME ve KATLAMA DENEYLERİ

M44

Eğme ve katlama deneyi

150 TL/adet

M47

Özel nitelikli (eğme, basma ve çekme) deneyleri                                   

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M168

Standartlara göre eğme ve katlama deneyi (5 adet)

445 TL/numune

SERTLİK ÖLÇÜMLERİ

M39

Rockwell C sertliği * (TS EN ISO 6508)

200 TL/numune

M40

Makro sertlik ölçümler ( Rockwell, Vickers, Brinell)

200 TL/numune

M41

Mikro sertlik* (TS EN ISO 6507)

250 TL/numune

M43

Shore ve Barcol sertliği tayini

200 TL/numune

M161

Kaynaklı  ve  özel malzemelerde sertlik deneyi                                         

345 TL/numune

M236

Grit sertlik deneyi (Cam yüzeyde)

150 TL/numune

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Tahribatsız Muayeneler Laboratuvarı

radyografik muayene *

   EN ISO 5579 Metalik malzemelerin X- ve gamma ışınlarıyla radyografik muayenesi *

   EN ISO 17636-1 Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi *

   EN 12681 Döküm malzemelerin radyografik muayenesi *

M51

X- Işınları ile (3’den fazla sayıda film çekimi için)

150 TL/film

M52

X- Işınları ile (3 ve daha az sayıda film çekimi için)

450 TL

Filmin istenilen bir standarda göre değerlendirilmesi 

M55

10’dan fazla sayıda film değerlendirilmesi için

60 TL/film

M56

10 ve daha az sayıda film değerlendirilmesi için

600 TL

M57

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

M232

Radyoskopi cihazlarının performans kontrolü

1.800 TL/cihaz

M234

Radyoskopik muayene / tomografi

500 TL/saat

M235

Radyoskopi / tomografi görüntü

80 TL/adet

 

 

Manyetik Parçacıklar* ve Endoskopik Muayene

 

EN ISO 9934-1 Manyetik parçacıklar testi, genel prensipler *

EN ISO 17638 Kaynak dikişlerinin manyetik parçacıklar testi *

EN 10228-1 Dövme çelik parçaların manyetik parçacıklar testi *

EN 1369 Döküm parçaların manyetik parçacıklar testi *

 

M58

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

200 TL/saat

M59

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

600 TL

M60

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

 

Girdap Akımlarıyla Muayene

 

M61

3 saatin üzerindeki çalışmalar

150 TL/saat

 

M62

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

 

M63

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

 

Ultrasonik Muayene*

EN ISO 16810 Ultrasonik muayene, genel prensipler *

EN ISO17640   Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi *

EN 10228-3 Çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi *

EN 12680-1 Çelik dökümlerin ultrasonik muayenesi *

EN 10160 6mm ve üzeri kalınlıkta çelik levhaların ultrasonik testi *

SEL 072 Ağır levhaların ultrasonik testi, teslim şartları *

M64

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

200 TL/saat

M65

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

600 TL

M66

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için ek ücret

1.000 TL/gün

M233

Ultrasonik Cihazlarının Performans Kontrolü

1.500 TL/cihaz

Penetrant Test*

EN ISO 3452-1 Penetrant Test, Genel Prensipler *

EN ISO 23277 Kaynak dikişlerinin penetrant testi *

EN 10228-2 Dövme çelik parçaların penetrant testi *

EN 1371-1 Kum ve kalıp döküm parçaların penetrant testi *

EN 1371-2 Hassas döküm parçaların penetrant testi *

M69

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

200 TL/saat

M70

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

600 TL

M71

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

Çatlak derinliği tayini

M72

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

150 TL/saat

M73

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

M74

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için

1.000 TL/gün

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Kaplama ve Korozyon Laboratuvarı

BOYA VE KOROZYON DENEYLERİ

M251

Fotoğraf çekimi

15 TL/adet

M81

Numune Hazırlama

60 TL/saat

M82

Tuz püskürtme testi  (ASTM B117, ISO 9227 ,MIL STD 810G)

(300 saate kadar)

9 TL/saat

 

(600 saate kadar)

8 TL/saat

 

(600 saat üzeri)

7 TL/saat

M83

Isı direnci

130 TL/gün

M84

Yoğunluk (ASTM D1475, ISO  2811-1)

145 TL/adet

M85

Hacimsel katı madde (ASTM D2697, ISO 3233-1)

280 TL/adet

M86

Viskozite (ASTM D562, ISO 2884-1,ASTM D1200)

160 TL/adet

M87

Darbe (ASTM D2794)

125 TL/adet

M88

Sarfiyat

230 TL/adet

M89

Ağırlıkça katı madde (ASTM D2369, ISO 3251)

165 TL/adet

M90

Kuruma süresi (ASTM D1640, TS 4317)

90 TL/adet

M91

Alkali ve aside dayanım (ISO 2812-1)

 

 

Isıtmalı

170 TL/adet/gün

 

Isıtmasız

95 TL/adet/gün

M92

Yapışma (ASTM D3359, ISO 2409)

130 TL/adet

M93

Değerlendirme ve inceleme (ISO 4628-2, ISO 4628-3, ISO 4628-8, ISO 4628-10, ASTM D610, ASTM D714, ASTM D1654)

70 TL/saat

M94

Elastikiyet (ASTM D522 (konik mandrel),  ISO 1519)

125 TL/adet

M95

pH

50 TL/adet

M148

Boyada örtme gücü tayini (TS 789)

75 TL/adet

M149

Ezilme derecesi tayin (ASTM D1210)

90 TL/adet

M150

Kükürt dioksit testi (DIN 50018, ISO 3231,  ISO 6988)

10 TL/saat

M162

Nem kabini ( ISO 6270-2, ASTM D2247)

7 TL/saat

M163

Karbon, kükürt tayini (EMIA 820-V cihazı ile)

190 TL/numune

M164

Karbon, kükürt tayini için numune hazırlama

90 TL/numune

M270

Plastik malzemelerde yoğunluk (ISO 1183-1,   ASTM D792)                                                            

 250 TL / adet

M271

   

CASS Testi  (ASTM B368, ISO 9227)        

 

   8 saate kadar 25 TL / adet                   

    24 saate kadar 20 TL / saat

   24 saat üzeri 15 TL / saat

KAPLAMA DENEYLERİ

M96

Tahribatsız kalınlık (Dualscope cihazı ile)

(ISO 2808, ISO 2178, ASTM D1186, ASTM B499, ISO 2360, ASTM D1400, ASTM B244)

125 TL/adet

M100

Kimyasal yöntemle kalınlık ölçme, kaplama ağırlığı tayini (ISO 1460)

230 TL/adet

M151

Kalem sertliği (ASTM D3363, ISO 15184)

160 TL/adet

M152

Yüzey aşındırma (Taber cihazı ile) (ASTM D4060)

380 TL/adet

M153

Parlaklık ölçümü (Glossmetre cihazı ile) (ASTM D523, ISO 2813)

130 TL/adet

M154

Ovalama ve yıkama testi (ISO 11998)

220 TL/adet

M169

ASTM A-262 practice C ve E’ye göre korozyon testi  

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M170

ASTM B-380’e göre corrodkote testi   

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M171

Temas açısı tayin

380 TL/adet

M172

Solar  Box -UV ışın testi (ISO 4892-2 Cycle No: B2, B3)

15 TL/saat

M188

Profilometre- ince film kalınlığı, yüzey pürüzlülüğü ölçümü  

385 TL/adet

M189

ASTM G 48 metod A’ ya göre korozyon testi  

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M199

Cerrahi aletlerde kaynar su deneyi, ısıl deney (TS 5172 EN ISO 13402)

120 TL/adet

M200

Cerrahi aletlerde bakır sülfat deneyi (TS 5172 EN ISO 13402)

255 TL/adet

M201

Çevrimsel korozyon testi (Cyclic Corrosion Test) Tuz püskürtme, nem, SO2, -20 °C

 

 

250 saate kadar, soğutmasız

25 TL/saat

 

250 saate kadar, soğutmalı

32 TL/saat

 

500 saate kadar, soğutmasız

19 TL/saat

 

500 saate kadar, soğutmalı

25 TL/saat

 

500 saat üzeri, soğutmasız

19 TL/saat

 

500 saat üzeri, soğutmalı

19 TL/saat

M202

UV Geçirgenlik testi (Tekstil ürünleri için) (EN 13758-1, AS/NZS 4399)

100 TL/adet

M203

Yırtılma testi (Tekstil ürünleri için) (DS EN ISO 13937-1)

100 TL/adet

M219

İklimlendirme

20 TL/saat

M246

Hazeguard Cihazı ile geçirgenlik analizi    

150 TL/adet

M247

Scratch Tester cihazı ile çizilme testi   

150 TL/adet

M223

Standart inceleme, değerlendirme  

50 TL/saat

Yukarıdaki standartlar haricindeki standartlara göre test istenmesi halinde testin yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi için müşteriden standart inceleme ücreti talep edilecektir.

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ram Laboratuvarı

M104

Silisli saclarda watt kaybı

500 TL/numune

M176

Ozon testi (ASTM D 1149’a göre) (İklimlendirme süreye bağlı olarak değerlendirilecektir.) 

20 TL/saat

M177

Buzlanma testi (MIL STD 810G Metot 521.2’ye göre)   

20 TL/saat

M178

Yanmazlık testi (ASTM D 635’e göre) (İklimlendirme süreye bağlı olarak değerlendirilecektir.) 

1.400 TL/adet

M205

Termal kızılötesi ölçümü (3-5 µm bandında)

10.000 TL/gün

M206

Etüv kullanımı

140 TL/gün

M211

Yüksek sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 501.5 - 72 saat)

725 TL

M212

Yüksek sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 501.5 - 168 saat)

1.700 TL

M213

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 4 saat)

120 TL

M214

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 24 saat)

250 TL

M215

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 72 saat)

725 TL

M216

Güneş ışığı radyasyonu (MIL STD 810G Metot 505.5 - 7 gün)

4.000 TL

M217

Güneş ışığı radyasyonu (MIL STD 810G Metot 505.5 - 56 gün)

30.000 TL

M218

Güneş ışığında 1 yıllık yaşlandırma (38 gün)

18.000 TL

M252

Güneş Işığı Radyasyonu – 30 gün 

14.000 TL

M253

Güneş Işığı Radyasyonu  - 10 gün   

5.700 TL

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Seramik ve Toz Metalurjisi Laboratuvarı

SERAMİK VE TOZ METALURJİSİ DENEYLERİ

Dilatometre (Isıl genleşme katsayısı tayini)

220 TL/adet

Kuru elek analizi

130 TL/adet

Lazer tekniği ile mikron altı tane boyutu analizi (0.0005-5 mm)

150 TL/adet

Su emme miktarı tayini

120 TL/adet

Fırın kullanımı

70 TL/saat

Bilyalı değirmende öğütme

50 TL/saat

Hidrolik pres kullanımı

100 TL/saat

M165-1

BET yüzey alanı

230 TL/adet

M165-2

BET yüzey alanı ile por boyut analizi

350 TL/adet

Etüv kullanımı

120 TL/gün

Destile su hazırlama

200 TL/gün

Numune ön hazırlık

75 TL/adet

pH’ya bağlı zeta potansiyel analizi

360 TL/adet

Numunenin zeta potansiyel tayini

110 TL/adet

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Alüminyum Süreç Teknolojileri Laboratuvarı

M225

Biyet Karakterizasyonu

1.100 TL/adet

M226

Alüminyum biyet karekterizasyonu (Barker ile tane boyutu dahil)

1.400 TL/adet

M227

Barker ile tane boyutu analizi

330 TL/adet

M228

Alüminyum alaşım belirleme

110 TL/adet

M229

Alüminyum numuneler için mikroyapısal inceleme ve değerlendirme

330 TL/saat

M230

Mikroyapısal inceleme için alüminyum numune hazırlama

160 TL/adet

M231

Barker ile tane boyutu analizi için numune hazırlama

330 TL/adet

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Miltal

M238

Radar Kesit Alanı Ölçümü (8-18GHz, Tek frekans)

2.600 TL/numune

M239

10 MHz-325 GHz frekans bandında S-parametresi ölçümü

3.900 TL/numune

M240

8-18 GHz frekans bandında Yay (Arch) yöntemi ile malzemelerin yansıma özelliklerinin ölçülmesi

3.900 TL/numune

M241

8-18 GHz frekans bandında Serbest Alan (Free Space) yöntemi ile malzemelerin yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

3.900 TL/numune

M242

8-18 GHz frekans bandında Dalga Kılavuzu Yöntemi ile malzemelerin yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

3.900 TL/numune

M243

8-18 GHz frekans bandında Dalga Kılavuzu Yöntemi ile malzemelerin elektrik (Permittivity) ve manyetik geçirgenlik (Permeability) özelliklerinin ölçülmesi

3.900 TL/numune

M244

0.5-50 GHz frekans bandında yarı-katı ve sıvı malzemelerin elektrik geçirgenlik(Permittivity) özelliklerinin ölçülmesi

2.600 TL/numune

M245

Yansıma ölçüm siteminde malzeme ölçümleri (6 GHz, 10GHz, 35 GHz ve 94 GHz frekans bandında Baracuda ölçümlerinin yapılması)

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir

M254

35 GHz frekans Bandında Serbest alan (Free Space  Ölçüm tekniği ile )yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

5.200 TL/numune

M255

94 GHz frekans Bandında Serbest alan (Free Space  Ölçüm tekniği ile) yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

6.500 TL/numune

M256

Mikroşerit Anten

3.900 TL/numune

M257

Yansımasız Odada 94 GHz'de Radar Kesit Alanı Ölçümü                

 

5.200 TL/numune

M258

Açık Alanda 94 GHz'de Radar Kesit Alanı Ölçümü

 

5.500 TL

M259       

Yansımasız Odada 94 GHz'de Anten Işıma Paterninin, Anten Kazancının ve Anten Geri Dönüş Kaybının Ölçümü        

 

40.000 TL

M260

Açık Alanda 94 GHz'de Anten Işıma Paterninin, Anten Kazancının ve Anten Geri Dönüş Kaybının Ölçümü               

 

72.800 TL

M261

Meme fantomu üretimi

 

3.900 TL

M275

Barracuda kamuflaj testleri kapsamındaki elektromanyetik benzetim çalışmaları

 

23.000 TL

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Biyosensör ve Biyomalzemeler Laboratuvarı

M249

GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz su)

230 TL

M273

FEG-ESEM Görüntüleme

300 TL

M274

FEG-ESEM Görüntü Analizi

900 TL

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Serbest Düşme Test Laboratuvarı

M207

Serbest düşme testi (Instron 9250HV)1

300 TL/adet

M208

Serbest düşme testi (Instron 8150)1

900 TL/adet

 1 Test şartlarının belirlenmesi için ön görüşme gerekmektedir.

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Sualtı Akustik Laboratuvarı (SAL)

M262

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile Serbest Alan Gerilim Hassasiyeti’nin (M) Ölçümü * (1-27 Frekans Noktası)  

2.900 TL

M263

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile Serbest Alan Gerilim Hassasiyeti’nin (M) Ölçümü * (28-54 Frekans Noktası)  

5.200 TL

M264

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile Serbest Alan Gerilim Hassasiyeti’nin (M) Ölçümü * (55-81 Frekans Noktası)

7.400 TL

M265

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile İletim Voltaj  Cevabı’nın (TVR) Ölçümü * (1-27 Frekans Noktası)  

2,900 TL

M266

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile İletim Voltaj Cevabı’nın (TVR) Ölçümü *(28-54 Frekans Noktası) 

5.200 TL

M267

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile İletim Voltaj Cevabı’nın (TVR) *   Ölçümü (55-81 Frekans Noktası)  

7.400 TL

M268

Sualtı Akustik Laboratuvarında Akustik Ölçümler (Günlük) 

5.000 TL

M272

Sualtı Akustik Gürültü Saha Ölçümleri

8.000  TL

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.