Analizler

-A +A
 • SAL’da Sualtı Elektro Akustik Dönüştürücülerin karakterizasyonları yapılabilmektedir.
 • Ses Basınç Seviyesi (SPL)
 • Transmisyon Voltaj Cevabı  (TVR)
 • Serbest Alan Gerilim Hassasiyeti  (M)
 • Yönlülük Paternleri (DI)
 • Lineerlik
 • Harmonik Bozulma
 • Hidrostatik Basınç Testi
 • İzolasyon Direnç Ölçümleri
 • Empedans Ölçümleri
 • Mekanik Q Faktörü
 • Mekanik Rezonans Frekans Ölçümü