Analizler

-A +A
  • Isıl genleşme katsayısı tayini (Dilatometre)
  • BET yüzey alanı ve/veya por boyut analizi
  • TG - DTA (Diferansiyel Termal Analiz)
  • Isıtmalı Mikroskop ve Optik Dilatometre
  • Lazer tekniği ile mikronaltı tane boyutu analizi (0.0005 - 5 µm)
  • pH’a bağlı zeta potansiyel analizi
  • Zeta potansiyel tayini