Marmara Araştırma Merkezi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Arasında İşbirliği

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Ülkemizde en büyük güneş enerjisi santrallerinin kurulumlarının beklendiği Konya Ovası için fizibilite çalışmasına başladı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğinde ülkemizde en büyük güneş enerjisi santrallerinin kurulumlarının beklendiği Konya ovası için fizibilite projesi çalışmalarına TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirilen imza töreniyle başladı. Proje sözleşmesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu’nun katılımı ile 02.09.2016 tarihinde imzalandı.

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası incelendiğinde KOP Bölgesi illerinden özellikle Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde’nin fotovoltaik güneş enerjisi kurulumları konusunda oldukça verimli bölgeler arasında yer aldığı görülmektedir. Konya Karapınar bölgesi bu bölgeler içinde kamuoyunda yüksek kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için konu edilmiştir. Bahsi geçen bölgede toplam büyüklüğü 2500-4000MWp arasında değişen güneş enerjisi santrali yapılacağı konusunda beklentiler bulunmaktadır.

Proje kapsamında,  KOP Bölgesi illeri, enerji ihtisas endüstri bölgeleri için uygun PV teknolojisinin belirlenmesi ve başlıca Fotovoltaik Güneş Elektrik Enerjisi Potansiyelinin Analizi, Fotovoltaik Güneş Enerjisi Maliyetleri, Yatırımlar ve Geri Dönüş Süreleri Analizi, Fotovoltaik Güneş Enerjisi Değer Zinciri Yatırım ve Üretim Fizibilitesi, mevcut destek ve teşvik mekanizmaları ile önerileri, Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri (EİEB) için yatırımcı rehberinin oluşturulması hedeflenmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi projenin diğer ortaklarıdır. Fizibilite çalışması yatırımcılara, yöneticilere ve konu hakkında ilgisi olanlara hitaben hazırlanacaktır.

Fotoğraflar

07.09.2016