Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

Bazı laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE AMBALAJ

Malzeme Enstitüsü’ne test, analiz ve tanımlama amacı ile gönderilen numunelerin ambalajlanmasında dikkat edilmesi gereken konular:

  • Gelen numunelerin (özellikle cevher, toz, kaya ve toprak gibi) laboratuvarlara gelmeden önce radyoaktivite testleri yapılmalıdır. (başta alpha-parçacık ölçümleri).
  • Tüm sıvı ve katı (toz, kaya, kum, toprak gibi) malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları numuneler dışarı bulaşmamış ve kirlenmemiş ve kirliliğe yol açmayacak şekilde olmalıdır. Gıda ürünlerinde kullanılan kavanoz ve şişeler ile plastik torba ve poşetler kullanılmamalıdır.
  • Numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
  • Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli sise veya ambalajlar kullanılmalıdır.
  • Mikroskobik incelemeler için gönderilen numuneler mevcut halleri korunacak ve taşımadan dolayı hasara

uğramayacak şekilde birden fazla numune söz konusu olduğunda, numunelerin birbirleriyle teması önlenmiş bir şekilde ambalajlanmalıdır. (malzemenin yüzeyinin ve özelliklerinin bozulmaması önem taşımaktadır).

  • Hasar tahribatsız muayeneler için numuneler orijinal haliyle laboratuvarlara iletilmelidir.

Gerekirse hava polyesterli zarflar ve ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır. Darbe almaları, yüzey bozulmaları önlenmelidir.

  • Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir. Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.
  • Test edilmesi istenen belirli geometrisi olmayan numuneler (tel, çubuk, plaka gibi) yırtılma tehlikesi olmayan uygun

ambalajlarda iletilmelidir.

  • Hastanelerden gelen numuneler temiz olmalı, sağlıksız unsurlardan arındırılmış olması gerekmektedir. Özellikle böbrek taşı numunelerinin, laboratuvar çalışmalarının güvenliği açısından kan ihtiva etmemesi ve Merkeze gönderilmeden önce dezenfekte edilmiş olmaları gerekmektedir.
  • Laboratuvarlarımızda radyoaktif numunelerin analizleri hiçbir şekilde yapılmamaktadır. Merkezde Laboratuvarlarımızda yapılacak radyasyon ölçümleri sonucu radyoaktif madde içeren numune tespit edildiğinde TAEK bilgilendirilir ve TAEK’in önerileri doğrultusunda işleme devam edilir.

MİKTARLAR

Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar birimi ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait “şahit numuneler” bulundurulamadığı için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu a çık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi) ihtiva eden numuneler etiketlerde belirtilmelidir.

BİLGİ İÇİN

e-posta: malzeme.analiz@tubitak.gov.tr 

Tel: (0262) - 677 21 94

Fiyatlara KDV dahil değildir.

  * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.              

Metalografi ve Hasar Analizi Laboratuvarı

Optik Mikroskop İncelemeleri

 

M16

Numune hazırlama (normal yöntemlerle)

130 TL/adet

 

M17

Numune hazırlama (özel aparat ve yöntemlerle)

175 TL/adet

 

M18

Numune kesme işlemleri 

Fiyat parça cinsi ve kalınlığa bağlı olarak saptanır.

 

M19

Yüzey sertleştirme kaplama vb. yüzey işlemlerinin incelenmesi 

400 TL/adet

 

M20

Tane büyüklüğü saptanması

400 TL/adet

 

M21

Dökme demirde grafit şekil, dağılım ve boyutların belirlenmesi

400 TL/adet

 

M22

Çeliklerde metal olmayan kalıntı miktarının tiplerine göre belirlenmesi

400 TL/adet

 

M26

Mikroyapısal ve makroyapısal inceleme

300 TL/saat

 

M27

Hasar analizi (korozyon, yorulma vb.)                                                             

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

 

 

 

Makroskopik İncelemeler

M28

Numune hazırlama (normal yöntemlerle)

130 TL/adet

M29

Numune hazırlama (özel aparat ve yöntemlerle)

175 TL/adet

M32

Ostenit çeliklerde ferrit  miktarı tayini (ferrit metre ile % 25’e kadar)

200 TL/adet

M33

Kaynak yapılarının makro hazırlanması

250 TL/saat

Elektron Mikroskopları ve AFM Laboratuvarları

M7

Altın, karbon kaplama, SEM

55 TL/adet

 

M8

Numune hazırlama, TEM1

205 TL/adet

 

M9

FEG-SEM ile inceleme 2

220 TL/saat

 

M10

FEG-SEM-EDS yarı kantitatif analizi (1 analiz değeri 3 analiz ortalamasıdır.)

100 TL/adet

 

M11

FEG-SEM-EDS mapping (analitik haritalama)

200 TL/adet

 

M12

HRTEM ile inceleme 2

320 TL/saat

 

M14

SEM-HRTEM elektronik ortamda fotoğraf çekimi

18 TL/adet

 

M15

İsomet elmas kesicide numune kesme

45 TL/adet

 

M145

HRTEM-EDS yarı kantitatif analizi

160 TL/adet

 

M157

AFM numune inceleme

220 TL/saat

 

M173

FEG-SEM-EBSD Elektron Geri Yansıma Difraksiyonu

220 TL/saat

 

M174

TEM Difraksiyon paterni çekimi

50 TL/adet

 

 1 Özel numune hazırlama tekniği gerektiğinde ayrı ücrete tabidir.          

 2  SEM-TEM İrdeleme ve Yorum ayrıca ücrete tabidir.

X Işınları Spektrometre ve Difraktometre Laboratuvarı

M2

Yarı kantitatif element analizi - standartsız analiz

(peryodik cetvelde O-U arasındaki elementler saptanır.)

 

610 TL/numune

 

M4

Kalitatif faz (mineralojik) analizi 1 (patern çekimi ve tanımlama)

540 TL/numune

 

M5

Kalitatif böbrek taşı analizi

210 TL/numune

 

M6

X-Işını difraksiyon paterni çekimi (sadece çekim)

280 TL/numune

 

M143

Optik emisyon spektrometre element analizi (Fe, Al, Mg, Cu esaslı numuneler)

(numune hazırlama dahildir.)

440 TL/numune

 

M179

Kantitatif faz (mineralojik) analizi - Rietveld

1.020 TL/numune

 

M222

Atıkların kimyasal ve mineralojik özelliklerinin belirlenmesi

1.020 TL/numune

 

M180

XRD Cihazı ile tekstür analizi

930 TL/numune

 

M181

XRD Cihazı ile kalıntı gerilmesi analizi

930 TL/numune

 

M182

XRD Cihazı ile reflektivite analizi

1.320 TL/numune

 

M183

XRD Cihazı ile yüksek sıcaklık faz analizi

1.340 TL/numune

 

M184

XRD Cihazı ince film analizi

1.320 TL/numune

 

M185

XRD Cihazı ile noktasal faz analizi

930 TL/numune

 

M195

RoHS Direktifine göre yasaklı maddelerin saptanması (plastik,tekstil) (IEC 62321’e göre)

320 TL/numune

 

M196

RoHS Direktifine göre yasaklı maddelerin saptanması (metal) (IEC 62321’e göre)

210 TL/numune

 

M197

Ağırlıkça %35 üzeri altın içeren şekillendirilmiş ve blok ürünlerde altın analizi

65 TL/numune

 

M221

EDX ile atık yağ numunelerinde toplam klor tayini

140 TL/numune

 

M224

Epitaksi analizi

1.320 TL/numune

 

1 Lisans anlaşması gereğince; laboratuvarda yapılan faz tanımlamaları haricinde ASTM/PDF-Toz difraksiyon kartları

X-Işını laboratuvarlarından dışarıya verilmemekte ve çoğaltılmamaktadır.

Mekanik Özellikler Laboratuvarı

M34

Çekme deneyi * (TS EN ISO 6892-1) (5 adet)

400 TL/numune

M35

Çekme deneyi

150 TL/adet

M158

Plastik ve kompozit malzemelerde standartlara göre çekme deneyi (5 adet)

400 TL/numune

BASMA DENEYLERİ

M37

Basma deneyi

150 TL/adet

M159

Standartlara göre basma deneyi (5 adet)

400 TL/numune

DARBE DENEYLERİ

M45

Darbe deneyleri (İzod-Charpy)

150 TL/adet

M160

Standartlara göre darbe deneyleri (5 adet)

400 TL/numune

EĞME ve KATLAMA DENEYLERİ

M44

Eğme ve katlama deneyi

150 TL/adet

M47

Özel nitelikli (eğme, basma ve çekme) deneyleri                                   

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M168

Standartlara göre eğme ve katlama deneyi (5 adet)

400 TL/numune

SERTLİK ÖLÇÜMLERİ

M39

Rockwell C sertliği * (TS EN ISO 6508)

150 TL/numune

M40

Makro sertlik ölçümler ( Rockwell, Vickers, Brinell)

150 TL/numune

M41

Mikro sertlik* (TS EN ISO 6507)

200 TL/numune

M43

Shore ve Barcol sertliği tayini

150 TL/numune

M161

Kaynaklı  ve  özel malzemelerde sertlik deneyi                                        

300 TL/numune

M236

Grit sertlik deneyi (Cam yüzeyde)

125 TL/numune

Tahribatsız Muayeneler Laboratuvarı

radyografik muayene *

 

   EN ISO 5579 Metalik malzemelerin X- ve gamma ışınlarıyla radyografik muayenesi *

   EN ISO 17636-1 Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi *

   EN 12681 Döküm malzemelerin radyografik muayenesi *

 

M51

X- Işınları ile (3’den fazla sayıda film çekimi için)

100 TL/film

 

M52

X- Işınları ile (3 ve daha az sayıda film çekimi için)

300 TL

 

M53

Co-60 ile (3’den fazla sayıda film çekimi için)

130 TL/film

 

M54

Co-60 ile (3 ve daha az sayıda film çekimi için)

390 TL

 

             Filmin istenilen bir standarda göre değerlendirilmesi 

 

M55

10’dan fazla sayıda film değerlendirilmesi için

40 TL/film

 

M56

10 ve daha az sayıda film değerlendirilmesi için

400 TL

 

M57

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

 

M232

Radyoskopi cihazlarının performans kontrolü

1.200 TL/cihaz

 

M234

Radyoskopik muayene / tomografi

300 TL/saat

 

M235

Radyoskopi / tomografi görüntü

60 TL/adet

 

Manyetik Parçacıklar* ve Endoskopik Muayene

 

EN ISO 9934-1 Manyetik parçacıklar testi, genel prensipler *

EN ISO 17638 Kaynak dikişlerinin manyetik parçacıklar testi *

EN 10228-1 Dövme çelik parçaların manyetik parçacıklar testi *

EN 1369 Döküm parçaların manyetik parçacıklar testi *

 

M58

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

150 TL/saat

 

M59

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

 

M60

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

 

         
 

 

Girdap Akımlarıyla Muayene

 

M61

3 saatin üzerindeki çalışmalar

150 TL/saat

 

M62

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

 

M63

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

 

Ultrasonik Muayene*

 

EN ISO 16810 Ultrasonik muayene, genel prensipler *

EN ISO17640   Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi *

EN 10228-3 Çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi *

EN 12680-1 Çelik dökümlerin ultrasonik muayenesi *

EN 10160 6mm ve üzeri kalınlıkta çelik levhaların ultrasonik testi *

SEL 072 Ağır levhaların ultrasonik testi, teslim şartları *

 

M64

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

150 TL/saat

 

M65

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

 

M66

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için ek ücret

1.000 TL/gün

 

M233

Ultrasonik Cihazlarının Performans Kontrolü

1.000 TL/cihaz

 

C-Tarama ultrasonik muayene 

 

M67

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

150 TL/saat

 

M68

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

 

Penetrant Test*

 

EN ISO 3452-1 Penetrant Test, Genel Prensipler *

EN ISO 23277 Kaynak dikişlerinin penetrant testi *

EN 10228-2 Dövme çelik parçaların penetrant testi *

EN 1371-1 Kum ve kalıp döküm parçaların penetrant testi *

EN 1371-2 Hassas döküm parçaların penetrant testi *

 

M69

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

150 TL/saat

 

M70

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

 

M71

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

 

Çatlak derinliği tayini

 

M72

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

150 TL/saat

 

M73

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

 

M74

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için

1.000 TL/gün

 

Elektrik İletkenliği ölçümü

 

 M75

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

150 TL/saat

 

 M76

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

 

 M77

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için ek ücret

1.000 TL/gün

 

Kaplama ve Korozyon Laboratuvarı

BOYA VE KOROZYON DENEYLERİ

M251

Fotoğraf çekimi

15 TL/adet

M81

Korozyon testleri için boyama

60 TL/adet

M82

Tuz püskürtme testi  (ASTM B117, ISO 9227 ,MIL STD 810G)

(300 saate kadar)

9 TL/saat

 

(600 saate kadar)

8 TL/saat

 

(600 saat üzeri)

7 TL/saat

M83

Isı direnci

130 TL/gün

M84

Yoğunluk (ASTM D1475, ISO  2811-1)

145 TL/adet

M85

Hacimsel katı madde (ASTM D2697, ISO 3233-1)

280 TL/adet

M86

Viskozite (ASTM D562, ISO 2884-1,ASTM D1200)

160 TL/adet

M87

Darbe (ASTM D2794)

125 TL/adet

M88

Sarfiyat

230 TL/adet

M89

Ağırlıkça katı madde (ASTM D2369, ISO 3251)

165 TL/adet

M90

Kuruma süresi (ASTM D1640, TS 4317)

90 TL/adet

M91

Alkali ve aside dayanım (ISO 2812-1)

 

 

Isıtmalı

170 TL/adet/gün

 

Isıtmasız

95 TL/adet/gün

M92

Yapışma (ASTM D3359, ISO 2409)

130 TL/adet

M93

Değerlendirme ve inceleme (ISO 4628-2, ISO 4628-3, ISO 4628-8, ISO 4628-10, ASTM D610, ASTM D714, ASTM D1654)

70 TL/saat

M94

Elastikiyet (ASTM D522 (konik mandrel),  ISO 1519)

125 TL/adet

M95

pH

50 TL/adet

M148

Boyada örtme gücü tayini (TS 789)

75 TL/adet

M149

Ezilme derecesi tayin (ASTM D1210)

90 TL/adet

M150

Kükürt dioksit testi (DIN 50018, ISO 3231,  ISO 6988)

10 TL/saat

M162

Nem kabini ( ISO 6270-2, ASTM D2247)

7 TL/saat

M163

Karbon, kükürt tayini (EMIA 820-V cihazı ile)

190 TL/numune

M164

Karbon, kükürt tayini için numune hazırlama

90 TL/numune

KAPLAMA DENEYLERİ

M96

Tahribatsız kalınlık (Dualscope cihazı ile)

(ISO 2808, ISO 2178, ASTM D1186, ASTM B499, ISO 2360, ASTM D1400, ASTM B244)

125 TL/adet

M97

Tahribatlı ölçme (Couloscope cihazı ile) (ASTM B504, ISO 2177)

180 TL/adet

M100

Kimyasal yöntemle kalınlık ölçme, kaplama ağırlığı tayini (ISO 1460)

230 TL/adet

M151

Kalem sertliği (ASTM D3363, ISO 15184)

160 TL/adet

M152

Yüzey aşındırma (Taber cihazı ile) (ASTM D4060)

380 TL/adet

M153

Parlaklık ölçümü (Glossmetre cihazı ile) (ASTM D523, ISO 2813)

130 TL/adet

M154

Ovalama ve yıkama testi (ISO 11998)

220 TL/adet

M169

ASTM A-262 practice C ve E’ye göre korozyon testi

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M170

ASTM B-380’e göre corrodkote testi

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M171

Temas açısı tayin

380 TL/adet

M172

Solar  Box -UV ışın testi (ISO 4892-2 Cycle No: B2, B3)

15 TL/saat

M188

Profilometre- ince film kalınlığı, yüzey pürüzlülüğü ölçümü

385 TL/adet

M189

ASTM G 48 metod A’ ya göre korozyon testi

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M199

Cerrahi aletlerde kaynar su deneyi, ısıl deney (TS 5172 EN ISO 13402)

120 TL/adet

M200

Cerrahi aletlerde bakır sülfat deneyi (TS 5172 EN ISO 13402)

255 TL/adet

M201

Çevrimsel korozyon testi (Cyclic Corrosion Test) Tuz püskürtme, nem, SO2, -20 °C

 

 

250 saate kadar, soğutmasız

25 TL/saat

 

250 saate kadar, soğutmalı

32 TL/saat

 

500 saate kadar, soğutmasız

19 TL/saat

 

500 saate kadar, soğutmalı

25 TL/saat

 

500 saat üzeri, soğutmasız

19 TL/saat

 

500 saat üzeri, soğutmalı

19 TL/saat

M202

UV Geçirgenlik testi (Tekstil ürünleri için) (EN 13758-1, AS/NZS 4399)

100 TL/adet

M203

Yırtılma testi (Tekstil ürünleri için) (DS EN ISO 13937-1)

100 TL/adet

M219

İklimlendirme

20 TL/saat

M246

Hazeguard Cihazı ile geçirgenlik analizi

150 TL/adet

M247

Scratch Tester cihazı ile çizilme testi

150 TL/adet

M223

Standart inceleme, değerlendirme

50 TL/saat

Yukarıdaki standartlar haricindeki standartlara göre test istenmesi halinde testin yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi için müşteriden standart inceleme ücreti talep edilecektir.

Ram Laboratuvarı

M104

Silisli saclarda watt kaybı

500 TL/numune

M176

Ozon testi (ASTM D 1149’a göre) (İklimlendirme süreye bağlı olarak değerlendirilecektir.)

20 TL/saat

M177

Buzlanma testi (MIL STD 810G Metot 521.2’ye göre)

20 TL/saat

M178

Yanmazlık testi (ASTM D 635’e göre) (İklimlendirme süreye bağlı olarak değerlendirilecektir.)

1.400 TL/adet

M205

Termal kızılötesi ölçümü (3-5 µm bandında)

10.000 TL/gün

M206

Etüv kullanımı

140 TL/gün

M211

Yüksek sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 501.5 - 72 saat)

725 TL

M212

Yüksek sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 501.5 - 168 saat)

1.7000 TL

M213

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 4 saat)

120 TL

M214

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 24 saat)

250 TL

M215

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 72 saat)

725 TL

M216

Güneş ışığı radyasyonu (MIL STD 810G Metot 505.5 - 7 gün)

4.000 TL

M217

Güneş ışığı radyasyonu (MIL STD 810G Metot 505.5 - 56 gün)

30.000 TL

M218

Güneş ışığında 1 yıllık yaşlandırma (38 gün)

18.000 TL

M252

Güneş Işığı Radyasyonu – 30 gün 

14.000 TL

M253

Güneş Işığı Radyasyonu  - 10 gün   

5.700 TL

Seramik ve Toz Metalurjisi Laboratuvarı

SERAMİK VE TOZ METALURJİSİ DENEYLERİ

M103

Dilatometre (Isıl genleşme katsayısı tayini)

205 TL/adet

M105

Kuru elek analizi

115 TL/adet

M110

Lazer tekniği ile mikron altı tane boyutu analizi (0.0005-5 mm)

150 TL/adet

M113

Su emme miktarı tayini

120 TL/adet

M116

Fırın kullanımı

45 TL/saat

M120

Bilyalı değirmende öğütme

20 TL/saat

M122

Hidrolik pres kullanımı

100 TL/saat

M165-1

BET yüzey alanı

210 TL/adet

M165-2

BET yüzey alanı ile por boyut analizi

335 TL/adet

M190

Etüv kullanımı

120 TL/gün

M191

Destile su hazırlama

155 TL/gün

M192

Numune ön hazırlık

75 TL/adet

M209

pH’ya bağlı zeta potansiyel analizi

360 TL/adet

M210

Numunenin zeta potansiyel tayini

110 TL/adet

M237

DTA/TG analizi (max.1400°)

300 TL/adet

Alüminyum Süreç Teknolojileri Laboratuvarı

M225

Biyet Karakterizasyonu

1.100 TL/adet

M226

Alüminyum biyet karekterizasyonu (Barker ile tane boyutu dahil)

1.400 TL/adet

M227

Barker ile tane boyutu analizi

330 TL/adet

M228

Alüminyum alaşım belirleme

110 TL/adet

M229

Alüminyum numuneler için mikroyapısal inceleme ve değerlendirme

330 TL/saat

M230

Mikroyapısal inceleme için alüminyum numune hazırlama

160 TL/adet

M231

Barker ile tane boyutu analizi için numune hazırlama

330 TL/adet

Miltal

M238

Radar Kesit Alanı Ölçümü (8-18GHz, Tek frekans)

2.000 TL/numune

M239

10 MHz-325 GHz frekans bandında S-parametresi ölçümü

3.000 TL/numune

M240

8-18 GHz frekans bandında Yay (Arch) yöntemi ile malzemelerin yansıma özelliklerinin ölçülmesi

3.000 TL/numune

M241

8-18 GHz frekans bandında Serbest Alan (Free Space) yöntemi ile malzemelerin yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

3.000 TL/numune

M242

8-18 GHz frekans bandında Dalga Kılavuzu Yöntemi ile malzemelerin yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

3.000 TL/numune

M243

8-18 GHz frekans bandında Dalga Kılavuzu Yöntemi ile malzemelerin elektrik (Permittivity) ve manyetik geçirgenlik (Permeability) özelliklerinin ölçülmesi

3.000 TL/numune

M244

0.5-50 GHz frekans bandında yarı-katı ve sıvı malzemelerin elektrik geçirgenlik(Permittivity) özelliklerinin ölçülmesi

2.000 TL/numune

M245

Yansıma ölçüm siteminde malzeme ölçümleri (6 GHz, 10GHz, 35 GHz ve 94 GHz frekans bandında Baracuda ölçümlerinin yapılması)

19.000 TL/numune

M254

35 GHz frekans Bandında Serbest alan (Free Space  Ölçüm tekniği ile )yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

4.000 TL/numune

M255

94 GHz frekans Bandında Serbest alan (Free Space  Ölçüm tekniği ile )yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

5.000 TL/numune

M256

Mikroşerit Anten

3.000 TL/numune

M257

Yansımasız Odada 94 GHz'de Radar Kesit Alanı Ölçümü                

 

4.000 TL/numune

M258

Açık Alanda 94 GHz'de Radar Kesit Alanı Ölçümü

4.200 TL

M259       

Yansımasız Odada 94 GHz'de Anten Işıma Paterninin, Anten Kazancının ve Anten Geri Dönüş Kaybının Ölçümü        

 

30.600 TL

M260

Açık Alanda 94 GHz'de Anten Işıma Paterninin, Anten Kazancının ve Anten Geri Dönüş Kaybının Ölçümü               

 

56.000 TL

M261

Meme fantomu üretimi

 

215 TL

Biyosensör ve Biyomalzemeler Laboratuvarı

M249

GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz su)

230 TL

Serbest Düşme Test Laboratuvarı

M207

Serbest düşme testi (Instron 9250HV)1

700 TL/adet

M208

Serbest düşme testi (Instron 8150)1

2.700 TL/adet

 1 Test şartlarının belirlenmesi için ön görüşme gerekmektedir.